V več medijih se je v zadnjem času začelo pojavljati večje število objav na temo pretirane rasti in zadolženosti ameriškega gospodarstva, kar v povezavi z vse večjimi težavami držav razvijajočega sveta in trenutni trgovinski vojni, kliče po dodatni pozornosti in analizi morebitnih sprožilcev borzne korekcije.

Če se v začetku dotaknem makroekonomskih podatkov dveh največjih svetovnih ekonomij; kar je v primeru ZDA zaskrbljujoče, je pospešitev rasti korporativnega dolga, ki se je od leta 2015 (čas zadnje korekcije ameriških delnic, ki je bila posledica močnega padca kitajske borze in povečani zaskrbljenosti vlagateljev zaradi morebitnega učinka preliva težav v ZDA) povečeval kar 50 odstotkov hitreje kot je rasel BDP in v tem trenutku znaša skoraj 50 trilijonov ameriških dolarjev (250 odstotkov ameriškega bruto domačega proizvoda). Leta 2008 je bil dolg manjši za 15 trilijonov, kar bo ob trenutni politiki zviševanja obresti s strani FED-a, najverjetneje povzročilo težave ameriških podjetij pri odplačevanju svojih obveznosti.

Kitajska je v tem smislu še slabša, saj je korporativni dolg od leta 2015 (v kolikor je kdo pričakoval umiritev kreditiranja po obdobju borzne korekcije se je zmotil) rasel kar trikrat hitreje od BDP in je v marcu znašal več kot 35 trilijonov ameriških dolarjev (260 odstotkov BDP) in se še naprej povečuje. Prav tako se na Kitajskem povečuje dolg gospodinjstev, ki je marca dosegel skoraj 50%  kitajskega BDP.

V kolikor v enačbo vključimo še neobstoječe obrestne mere v Evropski Uniji in napovedano razširitev proračuna italijanske vlade, je pričakovano gibanje valutnih parov na strani krepitve ameriškega dolarja, kar poleg rasti cene nafte pomeni potencialne težave svetovnega gospodarstva (zadolženost trgov v razvoju, se je preračunano v dolarje, iz 18 trilijonov leta 2008 povečala na 57 trilijonov v začetku letošnjega leta) in posledično pritisk na trenutna vrednotenja ameriških delnic. Le-te so v zadnjih mesecih na valu davčne reforme uspela postavljati nove vrhove, ki bodo v primeru slabših četrtletnih podatkov konec tega meseca, najverjetneje pod prodajnim pritiskom.

Katere so torej zanimive pozicije na trgih? Pod besedilom prilagam dva grafa in sicer gibanje indeksa VIX* in tečaj evro/dolar od leta 2008. Pri VIX-u je lepo viden padajoči trend, ki je bil v petek in včeraj prebit navzgor, ter bi v primeru slabših četrtletnih podatkov znal ponovno poskočiti proti vrednosti 25 (možnost trgovanja z VIX-om je preko opcij ali terminskih pogodb). V kolikor bi indeks v naslednjih dnevih padel proti vrednosti 12,5, je to morebitna vstopna priložnost (»call« opcija z daljšo ročnostjo) za vse tiste, ki jih visoka vrednotenja ameriških delnic navdajajo s pesimizmom.

VIX graf1

Drugi graf prikazuje gibanje tečaja evro/dolar, ki se od leta 2008 giba v padajočem kanalu in po krajšem obdobju rasti evra v letu 2017, je dolar v letošnjem letu ponovno v vzponu, pri čemer obstaja velika verjetnost, da ne gre za trenutno tržno anomalijo ampak se mora svetovno gospodarstvo pripraviti na morebitno obdobje močnega dolarja. V tem primeru se odpira možnost vzpostavitve kratke pozicije.

EUR.USD graf

Ne glede na povedano, lahko delnice v primeru dobrih četrtletnih podatkov nadaljujejo bikovski trend, prav tako se lahko zgodi razrešitev proračunskih težav Italije in popravek evra navzgor. Le-to pa ne zmanjšuje potrebe po previdnosti, saj so ameriške delnice blizu rekordnih vrednosti, politika FED-a pa ravno tako ne kaže znakov upočasnitve.

* Indeks VIX je pričakovana volatilnost indeksa S&P500 v naslednjih 12 mesecih. Vrednost 15 pomeni, da investitorji pričakujejo gibanje S&P500 v rangu +/- 15% v 68% časa (to predstavlja en standardni odklon). Izračunan je glede na premije opcijskih pogodb podjetij iz S&P500.


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prispevek ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina prispevka ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah CM-Equity-a ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. CM-Equity ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.