V današnjem članku vam bomo pred večerno odločitvijo Fed-a glede obrestnih mer, predstavili dve fundamentalno izredno močni ter iz tehničnega vidika zelo zanimivi podjetji, Apple in Micron. Obe sta bili namreč deležni precejšnje korekcije in sta iz tega vidika sedaj še toliko bolj atraktivni. Obema podjetjema je priložena tudi tehnična analiza.

APPLE Inc

Če Applovi kapitalizaciji dodamo 170 milijard USD, ki jih podjetje hrani na računih izven ZDA, se vrednotenje tehnološkega giganta konkretno izboljša. Razmerje med ceno in knjigovodsko vrednostjo posledično pade iz 8 na 2.85, dodatno pa se je zaradi padca cene delnice zmanjšal tudi P/E, ki po novem znaša 13 (prej 20). Takšna vrednotenja lahko v povezavi s fundamentalno zelo dobro sliko podjetja, predstavljajo zanimivo priložnost za vlagatelje.

Če se osredotočimo na kazalnike podjetja lahko vidimo, da je Apple-ovo razmerje med dolgom in kapitalom 0.41, poleg tega pa so od leta 2015 preko odkupov delnic in dividend, svojim delničarjem vrnili okoli 300 milijard USD. Dodatno je Apple letos odobril ponovni odkup delnic v vrednosti 100 milijard USD, pri čemer le-ta skoraj zagotovo ni zadnji.

Kar se tiče same prihodnje rasti Appla, iPhone verjetno ne bo glavni vir le te, je pa iPhone kot tak postal izjemna platforma, preko katere lahko Apple precej efektivno prodaja in širi svoje produkte. Najlepši primer tega so Applove storitve (Apple music, App store, Apple pay…), ki s skoraj 40 milijard USD in 25% letno rastjo predstavljajo okoli 15% Applove prodaje in so drugi največji segment, takoj za iPhonom. Imajo tudi 330 milijonov plačljivih naročnikov za svoje storitve, kar predstavlja 50% letno rast. Omeniti je treba tudi kategorijo “wearables” (Apple Watch, AirPods in Beats produkti), ki so sicer letos doprinesli le 10 milijard USD k prihodkom, vendar pa trenutno rastejo približno 50% na leto. Kot zadnje pa je potrebno dodati tudi, da je bila povprečna letna rast prihodkov iPhona v zadnjih 6ih letih 13%, letos pa kar 18%. To bi lahko nakazovalo, da sama rast iPhona ne bo izzvenela tako hitro kot nekateri mogoče pričakujejo.

Na spodnjem grafu lahko vidimo tehnične nivoje, ki nakazujejo zanimvo razmerje med tveganjem in potencialnim donosom.

AAPLpuščice

MICRON TECHNOLOGY INC

Micron je trenutno ena bolj, če ne najbolj atraktivna priložnost za vlagatelje, ki želijo izpostavljenost na tehnološki sektor. Razmerje med tržno ceno delnice in oprijemljivo knjigovodsko vrednostjo je 1.14, razmerje med tržno ceno delnice in dobičkom pa 2.6, kar v obeh primerih predstavlja izjemno nizka nivoja.

Če od njihovih kratkoročnih sredstev, 16.1 milijard USD, odštejemo tako kratko kot dolgoročne obveznosti 11.1 milijard USD, dobimo pozitiven “net working capital” 5 milijard USD. Slednjega lahko v teoriji odštejemo od tržne kapitalizacije in tako dobimo dejansko ceno, ki bi jo plačali za podjetje. Tako vidimo, da za 33.2 milijard USD dobimo skoraj 26 milijard USD Micronovih dolgoročnih sredstev in pa trenutno okoli 14 milijard USD letnih prihodkov. To predstavlja relativno varno naložbo, še posebej za tehnološki sektor. Dodatno varnost predstavlja tudi dejstvo, da ima Micron zgolj 4.7 milijard USD celotnega dolga in posledično izjemno nizko razmerje med dolgom in kapitalom 0,14.

Pomembno je omeniti tudi, da je Micron v hitro rastoči industriji polprevodnikov, kjer DRAM produkti predstavljajo 70% njihovih prihodkov, rast katerih je bila v letošnjem letu skoraj 50%. To, v kombinaciji z nizkimi nivoji na katerih Micron trenutno kotira, predstavlja zelo zanimivo priložnost za dolgoročne vlagatelje. Dodamo lahko še, da je Micron včeraj objavil poslovne rezultate za prvo četrtletje. Prihodki so zrastli za okoli 16%, dobiček pa 23%. So pa napovedali nekoliko slabše smernice za naslednji dve četrtletji, predvsem zaradi nižjega povpraševanja po DRAM-u. Kljub temu pričakujejo dobro leto, saj naj bi se v drugi polovici 2019 povpraševanje normaliziralo.

Na spodnjem grafu so označeni podporni nivoji delnice in potencialna možnost rasti.

MUpuščice


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsebina strani ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah CM-Equity-a ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. CM-Equity ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

The content of the site is not an investment advice service. Trading in derivatives involves a higher degree of risk and can result in losses. Derivative financial instruments are not an appropriate investment for an average non-professional client. The content of the site does not constitute recommendations for the purchase or sale of financial instruments, nor does it imply a bid or an invitation to tender for the purchase or sale of financial instruments, but is intended to inform the public about CM-Equity services and developments in the capital markets. The past return on financial instruments is not an indicator of profitability in the future. CM-Equity is not responsible for interfering in the functioning of the website, nor does it guarantee the accuracy and completeness of published information and does not assume any responsibility for possible consequences arising from their use.