Pred vami je analiza zadnjega velikega bikovskega trenda na trgu proizvajalcev bakra med letoma 2000 in 2008.

Za izdelavo analize bikovskega trga smo izbrali podjetje Freeport-McMoRan (FCX), ki je drugo največje podjetje po proizvodnji bakra na svetu, takoj po čilenskem državnem gigantu Codelco.

Za izdelavo tovrstnih grafičnih analiz smo se odločili, ker smo mnenja, da smo na začetku ponovitve nekaterih velikih bikovskih trendov na trgu surovin, ki nam bodo ponudili izjemne priložnosti za zaslužek tako na kratki kot tudi na dolgi rok.

Politika devalvacije nacionalnih dolgov, bo po našem mnenju ustvarila pogoje za visoko globalno inflacijo v razvitih državah, kjer bomo priča visokim nominalnim in hkrati realnim dvigom vrednosti na izbranih finančnih trgih.

Za uspešno investiranje in trgovanje v surovinskih trgih je pomembno razumeti dinamiko bikovskih trgov, zato bomo danes pogledali v zgodovino trgovanja delnice podjetja FCX, ki nam bo razkrila, katere pasti in priložnosti nas najverjetneje čakajo v morebitnem prihajajočem bikovskem trgu proizvajalcev bakra.

Surovinski trgi poleg trenutnega dolgoročnega investicijskega potenciala ponujajo tudi odlične priložnosti za kratkoročno trgovanje zaradi visokih kratkoročnih nihanj, ki sentiment optimizma in pesimizma pogosto dvignejo do ekstremnih nivojev, kar ustvarja odlične pogoje za swing traderje.

RASTOČI TREND 2000-2008

fcx bull 2000 2008

RASTOČI TREND 2000-2004

fcx 2000 2004

RASTOČI TREND 2004-2008

fcx bull 2004 2008

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v osebnem portfelju delnice FCX in nakupne opcije na FCX.
Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.