Pred vami je analiza zadnjega velikega bikovskega trenda v sektorju proizvajalcev jekla med letoma 2003 in 2008.

Kot približek za analizo sektorja smo izbrali ameriško podjetje U.S. Steel (X), ki je takrat veljalo za market liderja in enega izmed največjih podjetij med proizvajalci jekla na svetu.

Trg proizvajalcev jekla je po našem mnenju v začetku leta 2016 skupaj s preostalimi surovinskimi sektorji dosegel dno in se nahaja v novem bikovskem trendu, zato smo se odločili, da izpostavimo pasti in priložnosti, s katerimi se vlagatelji in trgovalci lahko ponovno srečajo v trenutnem bikovskem trgu.

Kako je izgledala dinamika trgovanja z delnico podjetja US Steel (X) v zadnjem velikem bikovskem trendu si lahko ogledate v spodnjih grafičnih analizah.

Naročniki Optimtrader VIP lahko znotraj Optimtrader TOP liste najdete, kateri proizvajalci jekla so v tem trenutku najboljša izbira za trgovanje in investiranje na podlagi najaktualnejših fundamentalnih podatkov.

Bikovski trg med letoma 2003 in 2008

us steel bull 2003 2008

Bikovski trg med letoma 2003 in 2005

us steel bull 2003 2005

Bikovski trg med letoma 2005 in 2008

us steel bull 2005 2008

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.