Pred vami je analiza bikovskega trenda v proizvajalcih srebra med letoma 2000 in 2008. Za izdelavo tovrstnih analiz in razčlenitev obdobij smo se odločili, da si lahko pobližje ogledamo dinamiko trgovanja skozi obdobja bikovskih trgov.

Mark Twain je nekoč izjavil, da se zgodovina ne ponavlja se pa velikokrat rima.

Podrobnejši pregled bikovskega trenda med letoma 2000 in 2008 nam lahko ponudi približek tega, kakšne razmere trgovanja lahko pričakujemo v trenutnem bikovskem trendu in kako bi se le-ta lahko rimal z bikovskim trendom med letoma 2000-2008.

Delnice proizvajalcev srebra so izredno volatilne narave in podobno kot delnice proizvajalcev preostalih ključnih surovin večkrat padejo v visoke korekcije, zato je ključnega pomena kakšno investicijsko ali trgovalno strategijo ubrati, da se zavarujemo pred visokimi kratkoročnimi padci v vrednosti portfelja in hkrati izkoristimo kratkoročne  priložnosti, ki se ponujajo ob močnih korekcijah.

V nadaljevanju si bomo ogledali dinamiko trgovanja delnice enega izmed največjih proizvajalcev srebra med letoma 2000 in 2008, podjetja Pan American Silver Corp. (PAAS), ki še danes velja za enega izmed najkvalitetnejših rudarjev srebra v svoji panogi.

Pan American Silver Corp. (PAAS)  2000 – 2008

PAAS 2000 2008

Pan American Silver Corp. (PAAS)  2000 – 2004

PAAS 2000 2004

Pan American Silver Corp. (PAAS)  2004 – 2008

PAAS 2004 2008

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v lasti delnice podjetja PAAS.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.