Pred vami je grafična analiza zadnjega velikega bikovskega trenda v sektorju urana. Grafi prikazujejo gibanje delnice največjega proizvajalca urana, podjetja Cameco (CCJ) med letoma 2000 in 2007.

Zgodovina gibanja delnice CCJ je največji približek tega, čemur bi lahko rekli “trg urana”, saj trenutno obstaja zelo malo kvalitetnih podjetij iz te panoge, za katere je mogoče dobiti dovolj dolgo zgodovino trgovanja za pridobitev velike slike zadnjega bikovskega trenda.

Bikovski trg smo za vas razdelili na dva dela, in sicer na obdobje med letoma 2000 in 2004 in obdobje med letoma 2004 in 2007.

Obe obdobji skupaj predstavljata zadnji veliki bikovski trend v sektorju urana, ki se je odvil med letoma 2000 in 2007, ko je skupaj z generalnimi trgi potonil v luči ene izmed največjih globalnih finančnih kriz v zgodovini finančnih trgov.

Trg urana je skupaj s proizvajalci plemenitih in industrijskih kovin po našem mnenju najboljša izbira za investiranje za obdobje naslednjih 5-10 let, vendar pa je zelo pomembno razumeti volatilnost surovinskih trgov.

Kratkoročni padci med 20% do 50% na poti do več 100% donosov predstavljajo normalno dinamiko trgovanja v delnicah rudarjev urana v bikovskem trgu.

Aktivno obvladovanje tveganj portfelja je ključnega pomena, da se izognemo visokim kratkoročnim izgubam/korekcijam in tako ne pademo v temno območje strahu/obupa, ki je dejavnik številka ena za sprejemanje napačnih odločitev na finančnih trgih.

Ob vstopu na surovinske trge po obdobjih kratkoročne rasti v bikovskem trgu, lahko hitro pademo v past 20% – 50% korekcije, zato je pomembno, da imamo dolgoročno strategijo obvadovanja tveganj.

Bikovski trg urana med letoma 2000 in 2007

ccj 2000 20007

Bikovski trg urana med letoma 2000 in 2004

ccj anottated 2000 2004

Bikovski trg urana med letoma 2004 in 2007

ccj anottated 2004 2007

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.