Delnica podjetja Freeport McMoran (FCX) je v včerajšnjem trgovanju padla na najnižjo vrednost korekcije (-44,44%), ki traja že vse od januarja 2018. Trg proizvajalcev bakra (COPX) je trenutno ekstremno razprodan na vseh časovnih intervalih (mesečni, tedenski in dnevni) in z vsakim nadaljnjim padcem akumulira vse več energije za nov močnejši ciklični vzpon.

Trenutni nivo predstavlja izjemno priložnost za vzpostavitev tako dolgoročnih kot kratkoročnih vstopnih strategij za traderje in dolgoročne vlagatelje.

Vendar pa velja opozoriti, da lahko FCX v toku trenutne korekcije pade vse do nivojev okrog 9$, kar bi lahko bila posledica nadaljevanja padajočega trenda na generalnih delniških trgih, zato na teh nivojih priporočamo strogo obvladovanje tveganj ob vzpostavitvi vstopnih strategij.

Podjetje Freeport McMoran (FCX) se trenutno nahaja na naši TOP listi, kar pomeni, da gre za enega izmed najkvalitetnejših podjetij v svojem sektorju. Delnico podjetja Freeport McMoran FCX lahko tudi zasledite na Optimtrader Watchlisti, ki razkriva ekstremno razprodane tedenske in dnevne nivoje globalnih delnic in ETF skladov.

Freeport McMoran (FCX) – Tedenski graf

FCX weekly Optimtrader 24102018

Freeport McMoran (FCX) – Dnevni graf

FCX daily Optimtrader 24102018

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka kupljene opcijske pogodbe na FCX.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.