Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje NexGen Energy Ltd. (NXE), ki se nahaja na nivojih, kjer razmerje med tveganjem in donosom ugodno za potencialno vzpostavitev dolgoročnejše pozicijske vstopne strategije.

Podjetje NexGen Energy Ltd. (NXE) ima v lasti in razvija enega izmed potencialno najbolj dobičkonosnih rudarskih projektov na svetu, projekt Arrow. Analitiki nahajališče Arrow postavljajo takoj ob bok najbolj dobičkonosnim rudnikom urana, kot sta npr. McArthur River in Cigar Lake, ki jih upravlja podjetje Cameco (CCJ), največji proizvajalec urana na svetu.

Arrow zaenkrat še ni v proizvodnji, zato velja opozoriti, da gre za bolj špekulativno podjetje, kot recimo podjetje Cameco (CCJ), vendar pa iz tehničnega vidika izgleda veliko bolj zanimivo.

Delnica podjetja (NXE) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, na tedenskem grafu pa smo že zasledili bikovski svečni vzorec ali t.i. “tedenski bikovski obrat”, s katerim imamo jasno definirano vrednost stop loss naročil ob vstopu v pozicijo.

V kolikor bi delnica zaključila dnevno trgovanje pod 1,65 $, je pozicijo smiselno v celoti zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na še nižjih nivojih, označenih z zeleno barvo na grafu ali t.i. “akumulacijskem območju”.

V primeru preboja in zaprtja dnevnega tečaja pod najnižjo vrednostjo zadnje korekcije pri 1,57$, je pozicijo smiselno v celoti zapustiti in ponovno oceniti, ali je nadaljnje lovljenje dna še smiselno, saj na teh nivojih obstaja resna verjetnost še večjih ekstremnih padcev.

Ne glede na naše mnenje je seveda vedno potrebno upoštevati načela obvladovanja tveganj ali t.i. “RISK MANAGEMENTA” in določiti kakšno TVEGANJE prevzeti (velikost pozicije in stop loss). Ta odločitev je vedno na strani posameznika.

NexGen Energy Ltd. (NXE) – Tedenski graf

NXE 31012018

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.