Forex trgovanje

Valutno trgovanje omogoča udeležencem, da zamenjujejo eno valuto za drugo na največjem, najbolj dinamičnem in najlikvidnejšem kapitalskem trgu na svetu. Pri tovrstnem trgovanju se uporablja finančni vzvod, ki omogoča trgovanje tudi udeležencem z manjšo vrednostjo računa. Trgovanje na valutnem trgu je mogoče 24 ur, od nedelje (22:00 GMT) do petka (22:00 GMT).

  • Direktni dostop do bančnih kotacij
  • Transparentne nizke provizije brez razlike v ceni in pribitka
  • Možnost konverzije posameznih valut
  • Trgovanje z zlatom in srebrom po promptnem tečaju
ValuteVzvodZahtevano kritje
USD, EUR, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD402.50%
SEK, NOK, NZD, DKK303.33%
CNH, CZK, HKD, HUF, ILS, MXN, SGD205%
RUB156.67%
KRW1010%

PREVALITVE:

Ob koncu trgovalnega dne se odprte pozicije samodejno prevalijo na nov datum vrednotenja. Pri tem se cena odprte pozicije spremeni zaradi pribitka in odbitka majhnih obresti na ceno nove pozicije. Temu rečemo cena zamenjave in vključuje stroške prevalitve, ki ustrezajo razliki v referenčnih obrestnih merah (LIBOR) med obema valutnima paroma. Ta razlika se poveča za 0,5 odstotne točke v primeru negativnih prevalitev in zmanjša 0,5 odstotne točke v primeru pozitivnih prevalitev. Pri tem je treba upoševati tudi stroške oziroma prihodke financiranja, ki izhajajo iz dobička oziroma izgube pozicij. Ta znesek je občutno nižji, saj se obračuna na dobiček ali izgubo.