Imprint

CM-Equity AG
Kaufingerstrasse 20, 80331 München, Njemačka

Izvršni odbor:
Michael Kott (CEO), Jens Brunke

Predsjednik Nadzornog odbora:
Sebastian Schütz

Glavni partner: CM-Equity AG
Društvo registrirano na sudu: Općinski sud u Münchenu  (Local Court München)
Broj registracije : HRB 143533

Identifikacijski broj za PDV po članu #27a VAT Tax Act: DE222792820
Odgovorna osoba po članu § 55 RStV:  Rainer Günther

Nadležna tijela

Kao institucija posjedujemo certifikat za obavljanje financijsko-uslužnih djelatnosti u Njemačkoj (certifikat po #15 članu  Zakona o financijskim institucijama za vrijednostne papire (Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)) za investicijske posrednike, investicijske savjetnike, sklapanje poslova, pružanje usluga, upravljanje financijskih portfelja, trgovanje s imovinom za vlastiti račun i trgovanje za vlasnička poduzeća), te smo pod nadzorom Saveznog organa za financijski nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)).

Savezni organ za financijski nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)).

Graurheindorferstraße 108, 53117 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 4108-0
Fax: +49 (0) 228 4108-1550
naslov el. Pošte:  Poststelle@bafin.de

Internet stranica: www.bafin.de

Registrirana pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA) na području Republike Hrvatske u skladu s Direktivama EU.

Informacija o riziku

Ulaganja predstavljena na ovoj stranici nisu autorizirana za distribuciju u svim državama svijeta.

Osobe bez potrebnih ovlaštenja ne smiju objavljivati niti ugovarati bilo kakve ponude za trgovanje koje bi bile povezane s objavljenim informacijama na našim internet stranicama.

Informacije također nisu namijenjene osobama, kojima ponude za trgovanje ne možemo oblikovati na pravnoj osnovi.

Posredovana informacija ne predstavlja preporuku za ulaganje ili savjet za kupnju vrijednosnih papira i nije zamjena za investicijsko savjetovanje za to kvalificirane osobe.

Unatoč opsežnom istraživanju, društvo CM-Equity AG ne preuzima odgovornost za sadržaj, aktualnost, pravilnost, potpunost ili kvalitetu posredovanih informacija.

Ako posredovane informacije sadrže predviđanja, odnosno izjave u vezi s budućim kretanjem cijena na tržištu vrijednosnih papira, takve izjave su samo predviđanja.

Društvo ne odgovara klijentu u primjeru zahtjeva za povrat potencijalne materijalne ili nematerijalne štete, koja bi bi nastala upotrebom ili zloupotrebom objavljenih informacija ili u primjeru upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija, osim u primjeru njegovog namjernog ravnanja ili velike nepažnje prilikom izvršavanja usluga u vezi s financijskim instrumentima, prilikom čega se ravnanje društva presuđuje po standardu skrbništva dobrog gospodarstvenika.

Prilikom obavljanja usluga društva CM-Equity AG, njegovih posrednika i povezanih društava s dnevnim operacijama dugih i kratkih pozicija, te trgovanjem dionicama navedenih poduzeća, može doći do sukoba interesa.

Terminski ugovori i izvedeni financijski instrumenti (derivati) predstavljaju rizik, koji može prouzročiti potpuni gubitak kapitala. Bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u prošlosti i ne glede na skrbništvo odgovornih osoba za trgovanje, negativni rezultati nisu isključeni.

Svako ulaganje u navedene kategorije ima visok stupanje rizika i iskoristi se samo s ciljem disperzije imovine, kao mali udio u imovini investitora. Rezultati u prošlosti nisu jamstvo za buduće prinose. Mjenjačke transakcije, naročito transakcije derivatima, imaju visok stupanj rizika.

Ograničenje odgovornosti

Kao online pružatelj je društvo CM-Equity AG odgovorno za ”vlastiti sadržaj”. Društvo redovno prati i dopunjuje informacije na internet stranicama. Međutim, ne isključujemo da se objavljene informacije mogu promjeniti ili postati netočne na neki drugi način u razdoblju objave. Društvo tako ne preuzima odgovornost i ne nudi garanciju za točnost, aktualnost ili kvalitetu objavljenih informacija na internet stranicama.

Isto vrijedi i za poveznice na internet stranice drugih ponuđača (vanjske poveznice) i njihove sadržaje, koji služe kao dopune online sadržaju društva CM-Equity AG.

Skraćivanje takvih poveznica ne proizlazi iz naslova povećanja konkurentnosti, već su kao takve već oblikovane. CM-Equity AG ne preuzima odgovornost za sadržaj internet stranica na koje se pristupa putem tih poveznica. Također CM-Equity AG nema utjecaja na sadržaj povezanih internet stranica i ne preuzima odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. CM-Equity AG ne utječe na prijenos podataka, na izbor naslovnika informacija ili izbor i promjenu posredovanih podataka. Dodatno, zbog izvora poveznica i metodologije, društvo ne obavlja automatsko privremeno skladištenje vanjskih podataka i njihovih sadržaja. Odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica je isključivo na pružateljima ovih internet stranica.

Obveze, garancija:

Sve ponude su neobvezujuće i bez garancije. CM-Equity zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova internet stranice ili ponude u cjelini.