Vodič za praktičnu uporabu OPTIMTRADER platforme

Imate problema sa korištenjem platforme? Pogledajte kratke vodiče koje smo pripremili za Vas:

 • Instaliranje trgovačke platforme

 • Podešavanje radnog prostora na platformi

 • Vaša prva kupnja i/ili prodaja vrijednosnica

 • Konverzija depozita i trgovanje u različitim valutama

 • Prezentacija i podešavanje radnog prostora na platformi

 • Vrste naloga

POGLEDAJTE VODIČ
OT 3352 of 3657
like us

OSNOVNO PREDAVANJE

Na osnovnom predavanju biti će predstavljene mogućnosti i prednosti trgovačke platforme kao i dodatne usluge koje možete dobiti od OptimTrader tima. SADRŽAJ PREDAVANJA:

 • Predstavljanje kompanije i naših usluga

 • Instalacija i osnovni pregled platforme

 • Podešavanje radnog prostora i grupacija grafikona

 • Podešavanje alata tehničke analize

 • Konverzija sredstava u različite valute

 • Izvršavanje osnovnih naloga kupnje i prodaje

PRIJAVI SE

NAPREDNO PREDAVANJE

Na naprednom predavanju biti će predstavljeno na koji način koristiti fundamentalnu i tehničku analizu, te ostale napredne trgovačke alate na platformi. SADRŽAJ PREDAVANJA:

 • Predstavljanje naprednih vrsta naloga (trailing stop, OCA nalog, naknadni stop loss, …)

 • Razumijevanje parametara u portfelju i njihovo objašnjenje

 • Pregled alata za tehničku analizu

 • Interpretacija fundamentalnih pokazatelja i makroekonomskih objava

 • Money & Risk Management

 • Pregled fundamentalnih pokazatelja (P/E omjeri, Debt/Equity, P/B, P/S, Sektor, Industrija, …)

 • Svijet opcija i opcijske strategije i alati

PRIJAVI SE
customer support