ZAŠTO STRATEGIJA MIROVINA?

Pokojnina
 • Vaš portfelj diverzificiran je između četiri najveće imovinske klase:  DIONICE, NEKRETNINE, SIROVINE i PLEMENITE METALE.

 • Vaš portfelj uključuje samo najveće, najlikvidnije i najjeftinije ETF fondove s najvećim prinosom dividende.

 • Za svaku klasu ulaganja (dionice, nekretnine, sirovine i plemenite metale) optimiziramo strategiju zaštite od velikih oscilacija pada cijene.

 • Polovica portfelja ulaže se u izuzetno podcijenjena robna tržišta i plemenite metale.

 • Jer pažljivo pratimo kretanja na globalnom financijskom tržištu, te također iskorištavamo kratkoročne mogućnosti s visokim potencijalom za profit.

PROCES INVESTIRANJA

O STRATEGIJI

Diverzifikacija portfelja u četiri najveće investicijske klase

Postanite investitor
 • ETF fondovi NAJVEĆIH SVJETSKIH TVRTKI na razvijenim tržištima i tržištima u nastajanju.

 • ETF fondovi NAJVEĆIH INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA ZA NEKRETNINE (REITs) na razvijenim tržištima i tržištima u nastajanju.

 • ETF fondovi NAJVEĆIH PROIZVAĐAČA SIROVINA.

 • ETF fondovi FIZIČKOG ZLATA I SREBRA.

 • Aktivna ZAŠTITA PORTFELJA i stvaranje dodane vrijednosti u većim korekcijama.

 • Koristimo KRATKOROČNE MUGUĆNOSTI s velikim potencijalom za profit.

Minimalna investicija i troškovi

0
Minimalna investicija
Postanite investitor
0
Inicijalna naknada
0%
Naknada za upravljanje
0%
Dijeljenje dobiti
0%
Izlazna naknada

Kapitalni dobici i dividende

Prijavni obrazac za kapitalne dobitke i dividende mora se podnijeti do 28. veljače za prethodnu godinu. Za naše klijente pripremimo:

 • Prijava poreza na kapitalnu dobit

 • Prijava poreza za dividende

Obrazac za prijavu kapitalnih dobitaka i dividendi jednostavno pošaljete poštom.

Želite li nas upoznati?

Rezervirajte termin sa nama i pronaći ćemo odgovarajuća rješenja za Vaše investicijske ciljeve.

Rezervirajte termin