Jogi közlemény és kockázati értesítés

Használati feltételek:

Az ezeken az oldalakon felsorolt pénzügyi eszközökkel való kereskedés nem engedélyezett minden országban.

A weboldalunkon közzétett információk nem értelmezhetők ajánlattételként vagy ajánlattételi javaslatként olyan országokban, ahol az ilyen szolgáltatást törvény tiltja.

A kért felhatalmazással nem rendelkező személyek nem tehetnek ajánlatot, illetve nem tehetnek ajánlatokat az interneten közzétett információkra.

A megadott információk nem átadandók azoknak a személyeknek, akik jogilag nem jogosultak ilyen ajánlattételre.

 

Jogi nyilatkozat:

A közölt információk nem minősülnek befektetési javaslatnak vagy bizonyos értékpapírok vételére vagy eladására irányuló felhívásnak, ezért nem helyettesítik a befektetési tanácsadási szolgáltatásokat.

Bár a vállalat szorosan figyelemmel kísérte a tartalmat, a CM-Equity AG nem vállal felelősséget a közölt információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért és pontosságáért. Amennyiben a közölt információk jövőbeli nyilatkozatokat tartalmaznak, például az értékpapírok vagy piacok jövőbeli mozgásairól, azokat szubjektív előrejelzésekként kell értelmezni, amelyek a felhasználó kényelmét szolgálják.

Általánosságban elmondható, hogy a CM-Equity AG nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amely a közölt információk felhasználásából vagy nem használatából, illetve pontatlan vagy hiányos információk használatából ered, kivéve, ha a felhasználó bizonyítani tudja a CM Equity AG vagy alkalmazottjai súlyos hanyagságát vagy szándékos kötelességszegését.

A CM-Equity AG, alkalmazottai, ügynökei és leányvállalatai jogosultak részesedést fenntartani ezekben a társaságokban, valamint részvényeket vásárolni vagy eladni a napi kereskedés során, bár ez összeférhetetlenséget jelenthet.

A határidős szerződések és származékos eszközök olyan kockázatokat tartalmaznak, amelyek a befektetett tőke teljes elvesztéséhez vezethetnek.

A múltbéli pozitív eredmények és a felelős kereskedők rendkívüli szorgalma ellenére nem tudunk tartós nyereséget biztosítani és az átmeneti veszteségeket kizárni.

A fent említett pénzügyi eszközökbe (határidős ügyletek vagy származtatott ügyletek) történő befektetések az eszközök diverzifikációjára használandók fel és a teljes portfóliónak csak kis hányadát ajánlatos képviselniük.

A múltbeli megtérülési ráták nem tekinthetők megfelelő alapnak a jövőbeli bevételek előrejelzéséhez. A részvényekbe és származékos termékekbe történő befektetések jelentős kockázatot jelentenek a befektető számára.

Nem vállalunk garanciát a weboldalon található tartalomra:

A CM-Equity AG, mint az oldal üzemeltetője a TMG (Német Telemedicina Törvény) 7. cikkével összhangban, felelős a weboldalon elérhető információiért.

A CM-Equity AG rendszeresen és pontosan figyelemmel kíséri és frissíti a honlapján kínált információkat.

A tartalom pontosságának ellenőrzése ellenére nem tudjuk biztosítani a tájékoztatás gyorsaságát.

A CM-Equity AG nem vállal felelősséget a weboldal tartalmának helyességéért, teljességéért és gyorsaságáért.

A CM-Equity AG nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon található információk használatából eredő károkért vagy veszteségekért.

A fenti rendelkezés vonatkozik a kapcsolódó harmadik felek webhelyeinek (külső hivatkozások) tartalmára is. A CM-Equity AG ezt a hivatkozást csak a felhasználó kényelmét szolgálja (a TMG 8. cikke).

Az ilyen linkek létrehozása nem jár semmilyen kereskedelmi céllal.

A külső hivatkozások külön meg vannak jelölve.

A CM-Equity AG nem vállal felelősséget a külső hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért.

A CM-Equity AG nem tudja befolyásolni a hivatkozott oldalak tartalmát.

A CM-Equity AG nincs ráhatással az adatok továbbítására, az információ címzettjének megválasztására, illetve a továbbított adatok kiválasztására és módosítására. Emellett a kapcsolódási források és a meghívás módszertana miatt a társaság nem végzi el a külső hivatkozások és azok tartalmának automatikus ideiglenes tárolását. A külső hivatkozások tartalmáért kizárólag ezen weboldalak szolgáltatói felelősek.

 

Vegyes:

Valamennyi ajánlat nem kötelező érvényű, módosítható és garancia mentes. A CM-Equity AG fenntartja a jogot az oldal vagy az ajánlat egészének megváltoztatására, kiegészítésére vagy törlésére.

A CM-Equity AG weboldal használatára a német törvény rendelkezései az irányadók. A weboldal használatából eredő bármilyen vitát az illetékes müncheni bírósághoz kell benyújtani.

Ha a jelen nyilatkozat valamely rendelkezése vagy annak egy része az alkalmazandó jog rendelkezései szerint jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, a jelen nyilatkozat többi része nem befolyásolja azok joghatékonyságát, érvényességét és végrehajthatóságát a vonatkozó jogszabályok szerinti keretrendszerben.