Ker se večina borznega dogajanja v zadnjem času dotika težko pričakovanega Fed-ovega zasedanja (19.12.2018), bodo v nadaljevanju predstavljena osnovna izhodišča morebitnih scenarijev. V tem trenutku je predsednik Fed-a Jerome Powell še zmeraj na strani treh dvigov v letu 2019, so pa zadnji komentarji nakazali možnost spremembe, če bodo to upravičevale razmere na trgu.

Le-te so, predvsem kar se makroekonomske slike ameriškega trga tiče, še zmeraj v območju za katerega bi bilo smotrno pričakovati nadaljevanje dvigov; raven nezaposlenosti (ZDA) recimo znaša izjemno nizkih 3,7 odstotka in PMI je še zmeraj v ekspanzivnem območju. Pravkar povedano nakazuje močno gospodarstvo, kar bi v teoriji moralo pomeniti dvig ravni inflacije, ki pa se ne dogaja. To na nek način omejuje skrb pred pregrevanjem, pri čemer je zaskrbljujoče dogajanje na borznem trgu, kjer so vrednotenja doživela močan popravek navzdol in s tem nekatere delnice poslale na točke pri katerih lahko govorimo o recesiji. Dodaten indikator, ki skrbi vlagatelje je skoraj invertna krivulja donosnosti 2-letne in 10-letne ameriške obveznice. V spodnji sliki je vidna povezava med invertno krivuljo omenjenih obveznic in bližajočo se recesijo (razlog za to so pričakovanja investitorjev, da bodo obrestne mere v bližnji prihodnosti sicer šle navzgor, nato pa bo prišlo do obrata zaradi ekonomskih težav).

yield 2 10 spread

Vir: Federal reserves

Glede na izkušnje prejšnjih recesij je pričakovati močnejši gospodarski padec šele konec leta 2019 oziroma 2020, vendar obstaja možnost, da bo šel Fed prehitro in predaleč, ter z obrestnimi dvigi  dejansko »dvignil« gospodarstvo v recesijo. Povod takega razmišljanja je visoka raven korporativnega dolga in struktura le-tega. V spodnji sliki lahko vidimo, da je skoraj polovica korporativnega dolga posojenega podjetjem, ki so ocenjena s kreditno oceno BBB, kar v teoriji pomeni eno kreditno oceno stran od statusa, pri katerem so institucionalni vlagatelji primorani prodajati.

odstotek BBB bondov

Predsednik Fed-a ima v tem primeru dve slabi možnosti, prehitro višanje lahko pomeni recesijo, prepočasno lahko privede do pregrevanja in dodatnega napihovanja posojilnega balona. Raven korporativnega dolga ocenjenega z BBB se namreč približuje trem triljonom ameriških dolarjev in v kolikor tukaj prištejemo še hitro rastočo posojilno izpostavljenost finančnih posrednikov in špekulativnih finančnih skladov do podjetij, ki so prepoznana kot »junk«, se na obzorju rišejo že znane težave.

Kljub vsemu se pričakovanja investitorjev nagibajo k manj drastični rešitvi in napovedi umiritve dvigovanja obrestnih mer, kar bi znalo spodbuditi trge k ponovni rasti. Zato tudi ne gre pričakovati kakšnih večjih premikov delniških trgov navzgor (prej navzdol) pred 19. decembrom, saj obstaja močna iniciativa za pritisk na Fed, k umiritvi svoje politike. V kolikor se to ne bo zgodilo, nas najverjetneje čaka turbulenten začetek novega leta.

 


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsebina strani ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah CM-Equity-a ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. CM-Equity ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.

The content of the site is not an investment advice service. Trading in derivatives involves a higher degree of risk and can result in losses. Derivative financial instruments are not an appropriate investment for an average non-professional client. The content of the site does not constitute recommendations for the purchase or sale of financial instruments, nor does it imply a bid or an invitation to tender for the purchase or sale of financial instruments, but is intended to inform the public about CM-Equity services and developments in the capital markets. The past return on financial instruments is not an indicator of profitability in the future. CM-Equity is not responsible for interfering in the functioning of the website, nor does it guarantee the accuracy and completeness of published information and does not assume any responsibility for possible consequences arising from their use.