Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje The Coca Cola Company (KO), ki se nahaja na nivojih, kjer je razmerje med tveganjem in donosom ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročne vstopne swing strategije.

Včeraj smo zasledili potencialni dnevni bikovski preobrat (dolga zelena sveča), ki morda nakazuje na to, da bi najnižja točka korekcije lahko bila že dosežena pri vrednosti 44,77$, vendar pa ni zagotovila, da pred obratom trenda ne bomo videli še nižjih nivojev, zato moramo slediti načelom obvladovanja tveganj in upoštevati t.i. stop loss naročila, v kolikor bi delnica nadaljevala s padanjem.

V kolikor bi delnica zaključila dnevno trgovanje pod 44,77 $, je pozicijo smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na še nižjih nivojih, označenih z zeleno barvo na grafu ali t.i. “akumulacijskem območju” iz katerega bi bilo smiselno pričakovati večji odboj.

V kolikor bi se dnevno trgovanje zaključilo pod nivojem 44,25, je smiselno posel v celoti opustiti in ponovno oceniti, ali je vztrajanje pri lovljenju odboja še vedno smiselno.

The Coca-Cola Company (KO) – Dnevni graf

KO22022019 1

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v lasti delnice KO.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.