Trg medicinske marihuane se po skoraj 40% korekciji ponovno nahaja na nivojih, kjer je razmerje med tveganjem in donosom dovolj ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročnih vstopnih strategij.

Spodnja slika prikazuje gibanje cene delnice ETF sklada na sektor medicinske marihuane (HMMJ), ki je de facto tudi benchmark celotnega sektorja.

Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (HMMJ) – Tedenski graf

hmmj weekly optimtrader

Kot vidimo, se celoten sektor medicinske marihuane (HMMJ) nahaja v ekstremno razprodanih nivojih in se spogleduje z zelo močno podporo okrog 15$.

Na dnevnem grafu zaenkrat še nismo zasledili relevantnega dnevnega bikovskega obrata, ki bi nakazoval na to, da je dno že doseženo, zato še ni smiselno vstopati v polne pozicije. Trenutno izgleda, da trg želi pred obratom testirati ali celo prebiti močno podporo pri okrog 15$.

Ker HMMJ ETF sklad ni na voljo državljanom znotraj Evropske unije, smo v nadaljevanju pripravili še tehnično analizo trenutno vodilnega podjetja znotraj sektorja medicinske marihuane, podjetja Canopy Growth (CGC).

Canopy Growth Corporation (CGC) – Tedenski graf

CGC weekly

Canopy Growth Corporation (CGC) – Dnevni graf

cgc daily

V kolikor bi sektor (HMMJ) testiral ali prebil ključno podporo pri okrog 15$ in dnevno ali tedensko trgovanje zaključil pod tem nivojem, potem obstaja verjetnost še večjih ekstremnih padcev.

Vrednost delnice CGC bi v tem primeru lahko zdrsela na nivoje med 31$ -24$ (akumulacijsko območje obarvano z zeleno), kjer bi bilo smiselno prežati na dnevni bikovski obrat, ki bi trgovcem omogočil vstop v pozicijo z jasno definirano vrednostjo stop loss naročila.


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.