Trga nafte in proizvajalcev srebra se trenutno nahajata na nivojih, kjer je razmerje med tveganjem in donosom dovolj ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročnih vstopnih strategij.

Trg proizvajalcev srebra (SIL) je v včerajšnjem trgovanju uprizoril dnevni bikovski obrat, kar nakazuje na to, da je najnižja vrednost korekcije že bila dosežena pri vrednosti 22,36$. V primeru preboja in zaprtja dnevnega tečaja pod 22,36$ je pozicije smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na nekoliko nižjih nivojih, kjer bi razmerje med tveganjem in donosnostjo postalo še bolj ugodno.

Velja omeniti, da SIL ETF sklad ni na voljo neprofesionalnim strankam znotraj Evropske Unije. V tem prispevku smo ga izpostavili izključno kot merilo za tehnično analizo.

V kolikor boste želeli vzpostaviti pozicije na trgu proizvajalcev srebra, lahko to naredite ali z nakupom delnic posameznih proizvajalcev srebra, ali preko izvednih finančnih instrumentov.

Analize nekaterih večjih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo srebra, si lahko ogledate tudi na naši TOP listi.

Global X Silver Miners ETF (SIL) – Dnevni graf

Srebro 15112018 OT daily

Nafta (CRUD), v kolikor bi prebila podporna nivoja med najnižjo vrednostjo včerajšnjega trgovanja pri 7,30$ in 7,27$, ter zaključila dnevni tečaj nižje, lahko pričakujemo nadaljnje drsenje cene in formiranje dnevnega bikovskega obrata znotraj t.i. “akumulacijskega območja”, iz katerega je zelo verjetno pričakovati vsaj močnejši odboj.

ETFS WTI Crude Oil (CRUD) – Dnevni graf

Nafta 15112018 OT daily

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.