Naročniška pogodba za spletno mesto in pogoji storitve med naročnikom in CM-EQUITY AG (»pogodba«).

PROSIMO, DA PRED UPORABO STORITEV, KI JIH JE ZAGOTAVLJA CM-EQUITY AG, POZORNO PREBERETE TA SPORAZUM.

Vsa sklicevanja na Optimtrader VIP vključujejo lastnika Optimtrader VIP in podružnice, hčerinske družbe in zaposlene družbe CM-Equity AG. Vsa sklicevanja na “vi” in “vaš” pomenijo naročnika.

SPREJETJE S STRANI CM-EQUITY AG IN DOSTOP DO OPTIMTRADER VIP JE IZRECNO POGOJENO S SPREJETJEM VSEH POGOJEV TEGA SPORAZUMA.

1. Opis storitev
CM-EQUITY AG objavlja novice, ki se pošiljajo preko e-pošte ali objavljajo na območjih svetovnega spleta, ki so lahko zaščitena z geslom. Novice lahko vsebujejo komentarje in informacije o delnicah, obveznicah, drugih vrednostnih papirjih, opcijah, terminskih pogodbah in finančnih trgih na splošno.

2. Naročanje
S prijavo na Optimtrader VIP se strinjate, da boste zagotovili popolne in natančne podatke o registraciji, vključno s svojim pravnim imenom, naslovom, elektronskim naslovom in telefonsko številko. Soglašate, da boste te podatke hranili in posodabljali, da bodo resnični, točni in popolni. CM-EQUITY AG si pridržuje pravico, da prekine naročniško naročnino ali omeji dostop do storitev, če so podatki napačni ali netočni.
OPOZORILO: razumemo potrebo po dostopu do informacij, zagotovljenih doma in na delovnem mestu. Če pa je sumljivo vedenje očitno (npr. Skupna gesla med uporabniki), bo naročnik izgubil vse plačane članarine in dostop bo prekinjen. Souporaba gesla se ne spodbuja, saj lahko kdor koli z uporabniškimi podatki za prijavo pridobi občutljive podatke o naročniku.

3. Plačilo, podaljšanje in preklic
Vse naročnine se zaračunajo kreditni kartici, ki jo navede naročnik. Stroški bodo prikazani na izpisku kreditne kartice pod imenom »CM-EQUITY AG«, ki se lahko kadarkoli spremeni. Plačilo za naročnino zapade vnaprej in bo zaračunano naročniški kreditni kartici pred izbranim obdobjem. Obnovitev naročnine je avtomatična in se opravi vsakih 365 dni za letne naročnine in se bo nadaljevala, dokler ne obvestite trader@cm-equity.de, da preklicujete naročnino (če v roku 24 ur ne prejmete potrdila, prosimo, da ponovno pošljete svojo zahtevo). Upoštevajte, da za letna naročila NE vračamo sredstev po 14 dnevnem poizkusnem obdobju. Če želite preklicati obnovo naročnine moraste obvestiti CM-EQUITY AG (preko zgornjega elektronskega naslova) najmanj 24 ur preden je vaš račun obnovljen. Odgovorni ste vedeti kdaj je datum podaljšanja, vendar se lahko kadarkoli pozanimate prek e-pošte ali telefona.
OPOZORILO: Nobena posebna naročnina ali diskontirana naročnina, ki je opredeljena kot ponudba pod trenutno stopnjo naročnine, ne bo vračljiva v nobenem znesku po 14 dneh prijave.

CM-EQUITY AG si pridržuje pravico do spremembe cen za naročnino kadarkoli po 30-dnevnem obvestilu naročnika. Sprememba naročniškega razmerja se uporablja za vse nadaljnje poravnave po 14-dnevnem odpovednem roku. Če podjetje, ki izdaja kreditno kartico, iz kakršnega koli razloga zavrne bremenitev, si

CM-EQUITY AG pridržuje pravico, da prekine naročnino in vaš dostop do storitve Optimtrader VIP.

CM-EQUITY AG si pridržuje pravico do zaračunavanja preko vaše kartice, ki so jo naročniki podali v prijavi. Če se rok veljavnosti kartice spremeni, vendar le datum poteka, si CM-EQUITY AG pridržuje pravico, da datum podaljša na nov potek vašega kartice.

4. Preklic naročnine
Naročnik lahko prekliče pogodbo v pisni obliki (npr. s pismom, faksom, e-pošto) brez navedbe razloga v vnaprej določenem dvotedenskem obdobju. Obdobje dveh tednov se začne s prejemom te politike v pisni obliki ali na stalni nosilec podatkov, vendar ne pred zaključkom zadevnega sporazuma, zagotovitvijo dogovora v pisni obliki ali njegove kopije in izpolnjevanjem naše obveznosti obveščanja v skladu s členom 246b §2, oddelkom 1 v povezavi s čl. 246b § 1 oddelek 1 EGBGB. Obvestilo o odpovedi pravočasno pošlje stalnemu nosilcu podatkov (npr. Pismo, telefaks ali elektronska pošta), ki ustreza odpovednemu roku. V vseh primerih se obvestilo o preklicu pošlje na naslednji naslov:

CM-Equity AG
Kaufingerstraße 20
80331 München
Faks: +49 (0) 89 1890474-99
E-naslov: trader@cm-equity.de

V primeru veljavne preklica je treba vrniti dvostransko prejete ugodnosti, kot tudi morebitne prihodnje koristi (npr. Obresti). V kolikor naročnik ne bo mogel v celoti ali delno vrniti prejetih ugodnosti ali bo vrnil ugodnosti v slabšem stanju, mora naročnik poravnati družbi za pomanjkljivo vrednost. To lahko vključuje nadaljevanje pogodbenih plačilnih obveznosti naročnika za čas pred preklicem. To velja tudi v primeru, da je uporabnik koristil ugodnosti, ki jih zagotavlja družba v skladu z njihovim določenim namenom. Naročnik se lahko izogne obveznosti, da Podjetju v takih primerih povrne nadomestilo, če ne koristi naročniške ponudbe, pri čemer se vzdrži slabitve njihove vrednosti pred iztekom obdobja preklica. Naročnik je dolžan plačati odškodnino v roku 30 dni po tem, ko pošlje obvestilo o preklicu. Te ostanejo v veljavi ob pošiljanju obvestila o preklicu.
Pravica do odstopa se izteče prezgodaj, če je bila pogodba na izrecno zahtevo stranke izvršena v celoti.

5. Izbira uporabniškega imena in gesla
Za dostop do Optimtrader VIP boste dobili uporabniško ime in geslo. Strinjate se, da nimate pravice prenesti, dodeliti ali dati uporabniškega imena ali gesla drugi osebi in da ste izključno odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega uporabniškega imena in gesla. Če menite, da vaši podatki niso več varni, se strinjate, da nemudoma obvestite CM-EQUITY AG in spremenite svoje uporabniško ime in geslo.

6. Zastopstva in garancije
Vi zastopate in jamčite CM-EQUITY AG, da (a) ste starejši od osemnajst (18) let in imate pooblastilo in pooblastilo za sklenitev in izvajanje vaših obveznosti po tem sporazumu; (b) ravnate v skladu z vsemi pogoji tega sporazuma, vključno z, brez omejitve, Pogoji uporabe, ki so navedeni spodaj; in (c) ste posredovali točne in popolne podatke o registraciji in naročnini, vključno z vašim pravnim imenom, naslovom in telefonsko številko.

7. Pogoji uporabe

a. Strinjate se, da boste uporabili dostop, ki ga dobite od CM-EQUITY AG in vsemi e-poštnimi sporočili, ki jih prejmete od CM-EQUITY AG, njegovih zastopnikov ali naročnikov, samo za vašo osebno in nekomercialno uporabo. Ne smete spreminjati, kopirati, razširjati, prenašati, prikazovati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljana dela, prenesti ali prodajati kakršne koli informacije ali material ali storitve, ki jih dobite od podjetja Optimtrader VIP ali e-poštnih sporočil, ki jih pošlje CM-EQUITY AG.

b. Potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali s pogoji Izjave o omejitvi odgovornosti, objavljene na spletnem mestu Optimtrader VIP (ki je tukaj vključena kot sklicevanje), kot če bi jo tukaj navedli v celoti.

c. Strinjate se, da boste uporabili le dostop, odobren po tej pogodbi, za zakonite namene.

d. Soglašate, da nikomur čigar naročnina bo prekinjena, ne boste dovolili dostopa do spletnega mesta s svojim uporabniškim imenom in geslom, ali da svoje podatke posredujete z namenom dostopa do Optimtrader VIP.

e. Vsi materiali, prikazani ali izvedeni na Optimtrader VIP ali v e-poštnih sporočilih, ki jih pošlje CM-EQUITY AG (vključno z besedilom, grafiko, novicami, fotografijami, slikami, ilustracijami, zvočnimi posnetki in video posnetki, »Vsebina«) so zaščiteni z avtorskimi pravicami in so v lasti ali pod nadzorom podjetja CM-Equity AG ali ponudnikov vsebine tretjih oseb. Strinjate se, da boste upoštevali vsa obvestila o avtorskih pravicah, informacije in omejitve vsebovane v kateri koli vsebini dostopni prek storitve Optimtrader VIP. Optimtrader VIP je avtorsko zaščiten kot kolektivno delo in / ali kompilacija v skladu z zakoni EU o avtorskih pravicah, mednarodnimi konvencijami in drugimi zakoni o avtorskih pravicah. Ne smete spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, reproducirati (razen, kot je dovoljeno v tej pogodbi za uporabo storitev), ustvariti izvedena dela, ki temeljijo na Optimtrader VIP in distribuirajo, izvajajo, prikazujejo ali kako drugače izkoriščajo, katero koli vsebino, programsko opremo, materiale ali storitve v celoti ali deloma. Lahko prenesete ali kopirate vsebino in druge predmete, ki so prikazani na CM-EQUITY AG ali jih distribuirajo samo za osebno uporabo, pod pogojem, da ohranjate vse avtorske in druge obvestila vsebovane v tej vsebini. V nobeni obliki ne smete shraniti pomembnega dela vsebine. Kopiranje ali shranjevanje katerekoli vsebine za osebno, nekomercialno uporabo je izrecno prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani CM-EQUITY AG ali imetnika avtorskih pravic, ki je opredeljen v obvestilu o avtorskih pravicah te vsebine.

f. Stran in elektronska sporočila, ki jih vzdržuje in distribuira družba CM-EQUITY AG, lahko vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Povezana spletna mesta niso pod nadzorom CM-EQUITY AG in CM-EQUITY AG ni odgovorna za vsebino teh spletnih mest. Te povezave so na voljo samo kot primernost in vključitev povezave s strani CM-EQUITY AG in ne pomenijo potrditve ali povezave s povezano spletno stranjo, izdelki ali storitvami tretjih oseb, razen če ni izrecno navedeno. CM-EQUITY AG ni stranka v nobenem sporazumu ali transakciji, ki jo vnesete s tretjo stranjo do katere dostopate prek povezave. Odgovorni ste za branje in upoštevanje pogojev uporabe, izjave o zasebnosti in izjave o odgovornosti za katero koli povezano spletno mesto. Storitve spletnega trgovanja, do katerih lahko dostopate prek povezav na spletnem mestu Optimtrader VIP, so storitve, ki jih ponujajo neodvisne borznoposredniške družbe, ki so navedene v seznamu in zahtevajo, da z njimi odprete in vzdržujete borznoposredniški račun. CM-EQUITY AG ne podpira ali priporoča storitev borznoposredniške družbe in pri tem se strinjate, da CM-EQUITY AG ne odgovarja za škodo ali stroške, ki izhajajo iz vašega razmerja s katero koli borznoposredniško družbo.

g. Razumete, da lahko dele vsebine, pa tudi programska orodja in dele storitev, ki so na voljo na spletnem mestu zagotovijo ponudniki in dobavitelji tretjih oseb. Potrjujete, da niti CM-EQUITY AG niti taki tretji ponudniki in dobavitelji ne zagotavljajo točnosti, popolnosti ali pravočasnosti takih informacij, zato se strinjate, da CM-EQUITY AG in njegovi tretji ponudniki in dobavitelji ne bodo odgovorni za kakršno koli izgubo, ki jo lahko trpijo zaradi uporabe takšnih materialov ali zaradi kakršnih koli napak, izpustov ali zamud povezanih z njimi.

h. Naročnina na Optimtrader VIP je namenjena samo državljanom in prebivalcem Evropske unije, ki trenutno prebivajo tam. CM-EQUITY AG ne zagovarja stališča, da so zagotovljene storitve primerne za druge geografske lokacije ali jurisdikcije. CM-EQUITY AG si pridržuje pravico, da omeji razpoložljivost spletnega mesta in storitev katerikoli osebi, geografskem območju ali jurisdikciji. Ta sporazum je neveljaven, kadar je z zakonom prepovedan in pravico do dostopa do storitve Optimtrader VIP v takih pravnih redih prekliče. Prav tako se strinjate, da boste ravnali v skladu z lokalnimi zakoni ali predpisi, ki bi se lahko nanašali na vašo uporabo storitve Optimtrader VIP ali katera koli elektronska sporočila, poslana s strani. CM-EQUITY AG, vključno z vsemi zakoni, ki zahtevajo registracijo ali prijave z lokalnimi oblastmi in plačilo davkov.

8. Odškodnina
Povrnili boste škodo CM-EQUITY AG, njegovim lastnikom, hčerinskim podjetjem, podružnicam in zaposlenim, vključno s stroški in odvetniškimi honorarji, od (i) zahtevkov za odgovornost ali odgovornosti za kakršno koli uporabo ali zlorabo storitev, (ii) kakršen koli zahtevek ali zahtevo katere koli tretje osebe zaradi dostopa do strani, uporabe storitev, kršitve tega sporazuma s strani vas ali kršitve katere koli tretje osebe, ki uporablja vaše uporabniško ime in geslo Optimtrader VIP.
9. Odklonitev jamstev
Potrjujete, da so storitve in spletna mesta še vedno v razvoju in da so storitve, vsebina in katera koli programska oprema na osnovi “kot je”, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih.

10. Dostopnost
Strinjate se, da je občasno podjetje Optimtrader VIP zaradi katerega koli razloga nedostopno ali neuporabno, vključno z : (i) okvare opreme; (ii) periodični vzdrževalni postopki ali popravila, ki jih lahko CM-EQUITY AG občasno opravi; ali (iii) vzroki na katere CM-EQUITY AG ne more vplivati ali jih ni mogoče razumno predvideti. CM-EQUITY AG lahko kadarkoli spremeni, začasno prekine ali prekine storitve, vključno z razpoložljivostjo katere koli funkcije, baze podatkov ali vsebine. CM-EQUITY AG lahko določi tudi omejitve nekaterih funkcij in storitev ali omeji dostop do delov ali vseh storitev brez obvestila ali odgovornosti.

11. Prenehanje
CM-EQUITY AG si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji prekine vašo naročnino ali omeji dostop do storitve Optimtrader VIP in vam povrne preostanek celotnih mesecev pri vaši naročnini. V primeru kršitve tega sporazuma s strani vas si CM-EQUITY AG pridržuje pravico, da takoj prekine vaš dostop brez vračila.

12. Sprememba in dopolnitev
CM-EQUITY AG si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni to pogodbo z objavo obvestila na spletni strani ali s pošiljanjem obvestila po elektronski pošti. Odgovorni ste za pregled in poznavanje takšnih sprememb. Vaša uporaba storitev po takšnem obvestilu pomeni, da ste sprejeli pogoje tega sporazuma tako kakor je bil spremenjen.

13. Arbitražni sporazum
Vsako polemiko ali zahtevek, ki izhaja iz tega sporazuma ali se nanaša na ta sporazum, ali kršitev le-te, se poravna z arbitražo, ki jo upravlja VuV-Ombudsstelle beim Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.

Naslov:
VuV-Ombudsstelle
Stresemannallee 30
60596 Frankfurt na Majni
CM-EQUITY AG je član VuV in je zato povezan s tem arbitražnim odborom.

Sodba, ki jo izda razsodnik, se lahko vloži na sodišču, ki je pristojno za odločanje. Kraj arbitraže je mesto in okrožje München v Nemčiji. Vsaka stranka nosi svoje stroške ter enak delež arbitražnih in upravnih pristojbin za arbitražo. Arbitri ne bodo imeli pooblastila za dodelitev kazenske ali druge škode, ki se ne meri z dejansko škodo prevladujoče stranke, razen v primeru, ko je to potrebno z zakonom. Z izjemo primera, ko to zahteva zakon, nobena stran ali razsodnik ne sme razkriti obstoja vsebine ali rezultatov kakršne koli arbitraže po tej pogodbi, brez predhodnega pisnega soglasja obeh strank.

14. Razno

a. Zakon. Ta sporazum urejajo zakoni Nemčije, ne glede na kolizije zakonov.

b. Odpoved in ločljivost. Neuspeh ali zamuda pri uveljavljanju kakršne koli pravice ali pravnega sredstva, ki ga podate družbi CM-EQUITY AG, pomeni odrekanje kakršne koli druge pravice ali pravnega sredstva ali njegovega prihodnjega izvajanja. Če je katera koli določba tega sporazuma ugotovljena kot neveljavna v skladu z veljavnim zakonom, se v tem obsegu šteje, da je izpuščena in ostane stanje v sporazumu izvršljivo.

c. Obe pogodbeni strani se strinjata, da je ta sporazum popolna in izključna izjava o medsebojnem razumevanju strank in nadomešča ter razveljavi vse prejšnje pisne in ustne dogovore, sporočila in druge dogovore v zvezi s predmetom tega sporazuma.

Spletna stran Optimtrader VIP je objavljena kot informativna storitev za naročnike in vključuje mnenja o nakupu, prodaji in hranjenju različnih vrednostnih papirjev. Vendar pa avtorji Optimtrader VIP niso investicijski svetovalci in ne dajejo investicijskega nasveta ali priporočil, usmerjenih k posameznemu naročniku ali ob upoštevanju posebnih okoliščin posamezne osebe. Informacije, ki jih dobi Optimtrader VIP, so pridobljene iz virov, za katere meni, da so zanesljivi, vendar niso zagotovljeni glede točnosti ali popolnosti. Naročniki Optimtrader VIP ali druge osebe, ki kupujejo, prodajajo ali imajo vrednostne papirje, morajo to storiti previdno in se posvetovati s svojim finančnim svetovalcem.

Avtorji vsebine Optimtrader VIP lahko kupujejo ali prodajajo vrednostne papirje, ki so predmet razkritja za namene naložbe ali trgovanja, ne da bi razkrili vse posle. Optimtrader VIP in njegovi avtorji, lastniki in zastopniki niso odgovorni za morebitne izgube ali škodo, denarne ali druge, ki izhajajo iz vsebine Optimtrader VIP. Vrednostni papirji o katerih razpravlja Optimtrader VIP, je treba šteti za špekulativne in vsebujejo visoko stopnjo nestanovitnosti in tveganja.

Informacije, ki jih vsebuje Optimtrader VIP, so na voljo za splošne informativne namene kot ugodnost za naročnike podjetja Optimtrader VIP. Materiali niso nadomestilo za pridobitev strokovnega mnenja od kvalificirane osebe, podjetja ali družbe. Za bolj popolne in aktualne informacije se posvetujte s strokovnim svetovalcem.

CM-EQUITY AG ne daje nobenih navedb ali jamstev o točnosti ali popolnosti informacij na tej spletni strani. Vse povezave, ki se ponujajo drugim spletnim mestom za strežnike, so na voljo kot priročno in nikakor ne pomenijo, da CM-EQUITY AG podpira, sponzorira, promovira ali je povezana z lastniki ali udeleženci teh spletnih mest oziroma podpira vse vsebovane informacije na teh mestih, razen če ni izrecno navedeno. Vendar lahko CM-EQUITY AG prejme odškodnino s strežniških spletnih mest, ki so na voljo prek povezav. CM-EQUITY AG je lastnik avtorskih pravic za vsa besedila in grafike na tej spletni strani, razen če ni drugače navedeno. Blagovne znamke in storitvene znamke drugih strank, ki se lahko tukaj sklicujejo, so last njihovih lastnikov. Kopijo podatkov, ki jih vsebuje tukaj, lahko natisnete samo za osebno uporabo, vendar ne smete reproducirati ali razširjati besedila ali grafike ali kopirati podatke na svojem strežniku ali povezati to spletno mesto brez predhodnega pisnega dovoljenja CM-EQUITY AG. Dovoljenje za uporabo in razmnoževanje dokumentov in z njimi povezanih grafik, ki so na voljo na tej spletni strani, je dovoljeno pod pogojem da: (1) je spodaj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah prikazano v vseh izvodih in da se pojavita tako avtorsko in to obvestilo o dovoljenju; (2) uporaba in razmnoževanje dokumentov in z njimi povezanih grafik, ki so na voljo na tej spletni strani, so omejene na osebno nekomercialno uporabo; (3) noben dokument ali povezana grafika, vključno z logotipi, ki je na voljo na tej spletni strani ni spremenjena; in (4) nobena grafika, vključno z logotipi, ki je na voljo na tej spletni strani, ni uporabljena ločeno od spremnega besedila. Uporaba ali reprodukcija za kateri koli drug namen je izrecno prepovedana z zakonom in lahko povzroči civilne in kazenske sankcije. Kršitelji bodo preganjani v največji možni meri.

RAZEN V ZGORAJ OMENJENIH PRIMERIH, JE VSAKRŠNA REDISTRIBUCIJA spletne strani Optimtrader VIP, brez pisnega dovoljenja CM-EQUITY AG, STROGO PREPOVEDANO. Kopiranje in / ali elektronski prenos spletne strani ali vsebine Optimtrader VIP je kršitev zakona o avtorskih pravicah.