dnn

Opis podjetja in povezave do ključnih informacij:

Denison Mines Corp (DNN) – je družba za raziskovanje in razvoj projektov urana, osredotočena na regijo Athabasca v severnem Saskatchewanu v Kanadi. Denisonov portfelj za raziskovanje bazena Athabasca je sestavljen iz številnih projektov, ki pokrivajo približno 320 000 hektarov. Podjetje upravlja projekt Wheeler River, ki se uvršča med največje neizgrajene visokokakovostne uranove projekte v bogatem vzhodnem delu regije Athabasca.

SPLETNA STRAN
PREDSTAVITEV
OBMOČJA DELOVANJA
FINANČNI PODATKI
GRAF DELNICE

Finančni podatki:

Tabela prikazuje gibanje najpomembnejših aktualnih finančnih podatkov za tekoče leto. Vir podatkov so četrtletna finančna poročila podjetja Denison Mines Corp (DNN) in zajemajo zadnje objavljene podatke v letu. V tabeli je primerjava uspešnosti med enakim obdobjem lanskega leta. Vsi podatki v vrsticah označeni z * so v 000$.


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vsebina strani ne predstavlja storitve investicijskega svetovanja. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje večjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsebina strani ne predstavlja priporočil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, temveč je namenjena informiranju javnosti o storitvah CM-Equity-a ter dogajanjih na kapitalskih trgih. Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. CM-Equity ni odgovoren za motnje pri delovanju spletnih strani, niti ne jamči za točnost in popolnost objavljenih podatkov in ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne posledice, ki bi izhajale iz njihove uporabe.