V zadnjih dveh dnevih trgovanja smo zasledili potencialne vzorce izgradnje dna na štirih pomembnih surovinskih trgih.

Trgi proizvajalcev bakra (FCX), litija (SQM), jekla (NUE) in nafte (EOG) so v toku trenutne korekcije skupaj z generalnimi trgi uprizorili dnevne bikovske obrate v obliki japonskih sveč, ki nakazujejo na to, da so kupci prevzeli nadzor nad prodajalci.

V primeru preboja in zaprtja tečajev pod podpornimi nivoji je pozicije smiselno zapustiti in čakati na nove dnevne bikovske obrate, ki bi se lahko formirali na še nižjih nivojih.

Omenjeni trgi so močno razprodani, zato je ob končnem dosegu dna smiselno pričakovati močnejše ciklične rastoče trende.

Zelo pomembno pa je upoštevanje načela obvladovanja tveganj (risk management), s katerim minimiziramo izgube v primeru nadaljevanja padanja tečajev (v kolikor dna še ne bi bila dosežena).

Postavitev stop loss naročil je ključnega pomena ob vzpostavitvi vseh trgovalnih pozicij.

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) – Dnevni graf

fcx daily 28122018

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) – Dnevni graf

sqm daily 28122018

Nucor Corporation (NUE) – Dnevni graf

nue 28122018

EOG Resources, Inc. (EOG) – Dnevni graf

eog daily 28122018

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka
v osebnem portfelju delnice FCX in nakupne opcije na FCX.
Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.