V zgornjem videu si bomo ogledali:

  • Kako dodajamo nova okna znotraj delovnega prostora v platformi

  • Katera okna so najbolj pomembna za uspešno trgovanje

  • Kako pogledati naš portfelj? (PORTFOLIO)

  • Kako si dodamo seznam delnic ki jih spremljamo? (WATCHLIST)

  • Kako dodamo okno za oddajo naročil na borzo? (ORDER ENTRY)

  • Kako si pogledamo aktivnost našega trgovalnega računa? (ACTIVITY)

  • Kako pogledamo aktivna, neaktivna ter izvršena naročila? (ORDERS)

  • Kako pogledamo opravljene posle našega trgovalnega računa? (TRADES)

  • Kako pogledamo povzetek nakupov in prodaj naših naložb? (SUMMARY)

  • Kako dodamo graf, ki prikazuje finančne inštrumente? (CHART)