Kitajske delnice so od junija 2015 izgubile več kot 50% vrednosti in se trenutno nahajajo v prostem padu, kot posledica trgovinske vojne z ZDA. Okolje v katerem se nahajamo bi lahko postreglo še z dodatnimi slapovnimi padci (kratkoročnimi paničnimi likvidacijami) v kolikor bi prišlo do globalnega ohlajanja na svetovnih trgih in ponovne recesije. Zato priporočamo previdnost in strogo obvladovanje vseh pozicij, ki jih imate namen vzpostaviti v finančnih instrumentih vezanih na kitajsko gospodarstvo.

V tem prispevku želimo izpostaviti eno izmed največjih priložnosti, ki jo trenutno vidimo na Kitajskem. Delnice kitajskega tehnološkega giganta Tencent Holdings Limited so padle v največjo korekcijo po letu 2008 in po našem mnenju predstavljajo eno izmed največjih dolgoročnih priložnosti za vlagatelje.

Velja opozoriti, da se kitajski delniški trgi nahajajo v prostem padu, kar pomeni, da lahko cena delnice kot posledica neracionalnih paničnih likvidacij pade še bistveno nižje, vendar pa trenutni nivo predstavlja izjemno priložnost za vzpostavitev tako dolgoročnih kot kratkoročnih vstopnih strategij za traderje in dolgoročne vlagatelje.

Tencent Holdings – mesečni logaritemski graf

Tencent monthly log IOptimtrader

Tencent Holdings – tedenski logaritemski graf

Tencent weekly log Optimtrader

Tencent Holdings – dnevni logaritemski graf

Tencent daily log Optimtrader

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v lasti delnice podjetja Tencent Holdings (TCEHY).
Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.