Prijava za pripravo napovedi kapitalskih dobičkov za leto 2021