V sledečem vodiču trgovalne platforme Optimtrader si bomo pogledali, kako kupiti prvo delnico. Prav tako se bomo naučili:

 • Kakšne vrste borznih naročil poznamo?

  • LIMIT NAROČILO – mi določimo najvišjo nakupno ceno
  • MARKET NAROČILO – izvedeno nakup po trenutni tržni ceni
  • STOP (LOSS NAROČILO) – naročilo za prodajo delnic v primeru izgube
 • Kako določiti veljavnost določenega borznega naročila?

  • DAY – naročilo je veljavno v sistemu samo današnji trgovalni dan
  • DAY + – naročilo se lahko izvrši pred odprtjem ali po zaključku trgovalnega dne
  • GTC – good until canceled – naročilo je veljavno dokler ga ne prekličemo oziroma do konca naslednjega kvartala
 • Kako določeni naložbi postaviti stop naročilo ter s tem omejimo možno izgubo?

  • po tem ko smo že kupili delnico
  • pred samim nakupom delnice
 • Kako postaviti PROFIT TAKER oziroma kako pobrati dobiček?