Rob McEwen, direktor in 24% lastnik rudarske družbe McEwen Mining (MUX) je v svoji predstavitvi na investicijski konferenci The Gold & Silver Summit, ki jo vsako leto organizira Cambridge House International, predstavil trenutno stanje trga plemenitih kovin, kjer je izpostavil trenutno najdaljši padajoči trend na trgih plemenitih kovin in ga postavil v perspektivo s preteklimi medvedjimi cikli.

McEwen velja za verjetno najbolj priznanega menedežerja v svetu rudarske industrije, a hkrati prejema le 1$ letne plače.

Ustanovitelj danes enega izmed največjih rudarskih gigantov, podjetja Goldcorp (GG), je v svojih zadnjih trinajstih letih vodenja tega podjetja, skozi rast cene delnic dosegal 31% povprečni letni donos, kar ga uvršča med največje ustvarjalce vrednosti v tej industriji.

Po prodaji svojega deleža v podjetju Goldcorp je ustanovil podjetje McEwen Mining (MUX), s katerim želi ponoviti zgodbo o uspehu iz devetdesetih let.

McEwen vidi priložnost v prihajajočem bikovskem trendu na trgu plemenitih kovin, za katerega meni, da se je že začel v začetku leta 2016. Njegovo predstavitev si lahko ogledate v spodnjem videu:

Vir: Cambridge House International Inc, youtube


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.