V video vodiču si bomo ogledali, kako spremeniti osebne podatke v sistemu ali pa kontaktne podatke, ki jih uporabljamo za dostopanje do trgovalnega računa. SPREMEMBA OSEBNIH PODATKOV:

  • Ime, priimek.

  • Stalni naslov.

  • Stan.

  • Kontaktna številka.

  • Podatki o zaposlitvi.

  • Število vzdrževanih članov.

  • Sprememba dokumentov, državljanstva,…

SPREMEMBA KONTAKTNIH PODATKOV:

  • E-poštni naslov.

  • Telefonska številka.