• Več kot 100 borz v 25-ih državah

 • Možnost trgovanja 24 ur vsak delovni dan

 • Najnižji stroški trgovanja na vseh borzah

 • Najboljša izvršitev naročil

 • Možnost trgovanja samo z eno valuto na vseh trgih brez dodatnih pribitkov na menjalni tečaj

Seznam tujih borz

* Trgovalni čas po lokalnem času je informativne narave in velja, ko je ZDA z Evropo usklajena glede premika ure. V obdobju, ko ZDA in Evropa ne začneta hkrati uporabljati poletnega časa, podatek ne drži.

** Trgovalni čas po lokalnem času je informativne narave in velja za poletni čas. V zimskem obdobju je treba navedenemu terminu odšteti dve uri. Tudi med Avstralijo in Evropo prehod med zimskim in poletnim časom ni popolnoma usklajen – v tem času navedenemu terminu odštejte eno uro.

*** Na Japonskem, v Singapurju, Indiji in Hong Kongu ne poznajo menjav med poletnim in zimskim časom. Prikazani urnik velja za poletni čas. Ko v Evropi uporabljamo zimski čas, je potrebno navedenemu času odšteti eno uro.

 • Nizki stroški trgovanja

 • Geografska, panožna in indeksna razpršitev

 • Možnost trgovanja z vzvodom preko CFD-jev in opcij

 • Izkoriščate jih lahko tudi za inverzno gibanje tečajev na trgu

 • Nizki stroški trgovanja

 • Največji nabor opcij na delnice, indekse, surovine,…

 • Pregleden modul trgovanja

 • Možnost uporabe SpreadTraderja za ustvarjanje kombinacijskih strategij in izvajanja naročil

 • Učinkovito orodje za izdajanje call in put opcij

 • Uporaba delta zavarovanja opcije, ki vam ga sistem samodejno izračunava

 • Napredni grafični pripomočki za izdelovanje strategij in pregleda opcij

 • Doseganje najboljše izvršitve

Trgovalni časi z opcijami po posameznih borzah so navedeni v spodnji tabeli:

 • Vrednost CFD-ja se spreminja popolnoma enako kot vrednost osnovnega instrumenta

 • Možnost prodaje na kratko (dobiček se lahko ustvarja v primeru padca vrednosti osnovnega instrumenta)

 • Uporaba vzvoda

 • Izkoriščate jih lahko tudi za inverzno gibanje tečajev na trgu

 • Upravičenost do dividende

Vzvod

Vzvod se za posamezni CFD določi individualno, kar temelji na pretekli volatilnosti osnovnega instrumenta:

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-ji na glavne valutne pare obsega 3,33% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 30-kraten. (Glavni valutni pari so kombinacije valutnih parov ki vključujejo oba izmed navedenih valut: USD, EUR, GBP, CAD in CHF.)

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-ji na ostale valutne pare obsega 5% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 20-kraten.(vsi ostali, ki ne vključujejo obe izmed naštetih valut v zgornjem odstavku; PRIMER: AUD, SGD, CHN, PLZ,…)

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-ji na glavne indekse obsega 5% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 20-kraten.(Velja za glavne indekse kot so Standard & Poors 500 (S&P 500) – IBUS500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) – IBUS30, NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100) – IBUST100, Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) – IBGB100, EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50) – IBEU50, Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30) – IBDE30, Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40) – IBFR40, Nikkei Index (Nikkei 225) – IBJP225, in IBAU200 – Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); začetno kritje pri ostalih indeksih je 10%, kar pomeni da je maksimalni vzvod 10-kraten.)

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-jem na zlato obsega 6,25% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 16-kraten.

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-jem na srebro obsega 14,85% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 6,7-kraten.

Najmanjše zahtevano začetno kritje pri trgovanju s CFD-ji na delnice obsega 20% celotne pozicije(INITIAL MARGIN), kar pomeni, da je maksimalni vzvod 5-kraten.

Trgovanja s CFD-ji na obrestne mere, obveznice in energente ne ponujamo.

Trgovalni čas CFD-jev je povsem enak trgovalnemu času delnic na posamezni borzi.

Trgovalni časi indeksov so navedeni v spodnji tabeli.

 • Direktni dostop do bančnih kotacij

 • Transparentne nizke provizije brez razlike v ceni in pribitka

 • Možnost konverzije posameznih valut

 • Trgovanje z zlatom in srebrom po promptnem tečaju

PREVALITVE:

Ob koncu trgovalnega dne se odprte pozicije samodejno prevalijo na nov datum vrednotenja. Pri tem se cena odprte pozicije spremeni zaradi pribitka in odbitka majhnih obresti na ceno nove pozicije. Temu rečemo cena zamenjave in vključuje stroške prevalitve, ki ustrezajo razliki v referenčnih obrestnih merah (LIBOR) med obema valutnima paroma. Ta razlika se poveča za 0,5 odstotne točke v primeru negativnih prevalitev in zmanjša 0,5 odstotne točke v primeru pozitivnih prevalitev. Pri tem je treba upoševati tudi stroške oziroma prihodke financiranja, ki izhajajo iz dobička oziroma izgube pozicij. Ta znesek je občutno nižji, saj se obračuna na dobiček ali izgubo.

 • Terminske pogodbe na energijo (nafta, naravni plin,…)

 • Terminske pogodbe na kmetijske proizvode (koruza, pšenica,…)

 • Terminske pogodbe na kovine (baker, zlato,…)

 • Terminske pogodbe na delniške indekse (DAX, S&P500,…)

 • Terminske pogodbe na obrestne mere (euribor, libor,…)

 • Terminske pogodbe na valute (EUR/USD, EUR/CHF, …)

Prednost terminskih pogodb so nižji stroški v primerjavi z ostalimi izvedenimi finačnimi instrumenti, vendar pa zaradi večjih vrednosti zahtevajo tudi višja zahtevana kritja, ki se razlikujejo po posameznih pogodbah.

 • Evropske in ameriške podjetniške obveznice

 • Ameriške državne obveznice

 • Podrejene evropske in azijske obveznice