ZAKAJ SUROVINE?

 • Surovine so v razmerju z delniškimi trgi na zgodovinskem dnu (slika desno).

 • Trg surovin je od leta 2008 izgubil več kot 80% vrednosti v razmerju z generalnimi delniškimi trgi.

 • Surovine so od začetka leta 2016 v rastočem trendu, ki pa je še popolnoma neopažen s strani institucionalnih vlagateljev in javnosti!

 • Delnice proizvajalcev ključnih surovin so najboljša zaščita pred prihajajočo inflacijo in ponujajo najvišji potencialni dobiček v naslednjem desetletju.

 Surovine (GSCI indeks) v razmerju z ameriškim borznim indeksom S&P 500

Commodities VS SP 500 slo

POSTOPEK INVESTIRANJA

O STRATEGIJI

Povprečna razpršitev portfelja med izbrane surovinske sektorje

Postanite investitor
 • Delnice najkvalitetnejših proizvajalcev PLEMENITIH KOVIN in SUROVIN.

 • Najvišje profitne marže izbranih surovinskih podjetij v svoji panogi.

 • Nadpovprečno visoke dividende izbranih podjetij

 • Zelo nizka zadolženost podjetij ali popolnoma brez dolga.

 • Razpršenost projektov v varnih jurisdikcijah.

 • Visoka likvidnost s kotacijo na največjih ameriških in evropskih borzah.

 • Aktivno varovanje portfelja in ustvarjanje dodane vrednosti v večjih korekcijah.

Minimalna investicija, priporočljiva doba investicije in stroški

Postanite investitor
0
Minimalna investicija
0%
Upravljavska provizija
0%
Delitev dobička
0
Vzpostavitveni strošek
0%
Izstopna provizija
0 let
Priporočljiva doba investicije

Kapitalski dobički in dividende

Obrazec za prijavo kapitalskih dobičkov in dividend je potrebno oddati do 28. februarja za preteklo leto. Za naše stranke izdelamo:

 • Napoved za kapitalske dobičke

 • Napoved za dividende

Napoved za kapitalske dobičke in dividende nato uvozite preko sistema e-davkov.

Postanite investitor

Nas želite spoznati?

Rezervirajte srečanje z nami in poiskali bomo primerne rešitve za vaše naložbene cilje.

Rezervirajte termin
Jernej portret 2