Sektor proizvajalcev urana je ponovno padel v ekstremno razprodano tedensko in dnevno območje in se hkrati spogleduje z močnim podpornim nivojem med 11,53$ in 11,31$.

Na teh nivojih je že smiselno izvajanje vstopnih strategij, saj je razmerje med tveganjem in donosom med 1 proti 3  in vse do 14, v kolikor bi sektor urana ponovno testiral nivoje okrog 19$.

V primeru preboja najnižje vrednosti pri 11,31$ in zaprtja dnevnega tečaja pod 11,31$ lahko pride do večjega zloma v sektorju proizvajalcev urana, zato je pomembno, da pozicije ob tem scenariju zelo hitro zapustimo in počakamo na naslednji dnevni bikovski preobrat, ki bi se formiral na nižjih nivojih.

Trgovanje z URA ETF skladom trenutno ni na voljo za evropske rezidente, ki so klasificirani kot neprofesionalne stranke. Alternativa nakupu URA ETF sklada so lahko delnice posameznih proizvajalcev urana, nekatere med njimi lahko najdete tudi na naši TOP listi.

Global X Uranium ETF (URA) – Tedenski graf

URA weekly OT 31102018

Global X Uranium ETF (URA) – Dnevni graf

URA daily OT 31102018

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti delnic omenjenih v prispevku.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.