Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili dve podjetji, ki se hkrati nahajata na Optimtrader TOP listi fundamentalno najboljših surovinskih podjetij.

Hecla Mining (HL) in Fortuna Silver Mines (FSM) sta ponovno padli na ekstremno razprodane nivoje in po našem mnenju predstavljata zanimivo priložnosti, tako za kratkoročni swing posel, kot za dolgoročnejši pozicijski posel.

Potrebno je poudariti, da obe podjetji na borzi trgujeta pod svojimi knjigovodskimi vrednostmi in sta popolnoma spregledani s strani institucionalnih vlagateljev, ki načeloma likvidirajo naložbe, katerih cena delnice se nahaja pod 5$ in katerih tržna kapitalizacija pade pod milijardo $.

Tako močna podcenjenost fundamentalno zdravih podjetij ob obratu trenda ponavadi postreže z nadpovprečno visokimi nominalnimi rastmi.

Če pogledamo obdobje rastočega trenda na trgu proizvajalcev plemenitih kovin med januarjem in avgustom 2016, lahko opazimo, da sta HL in FSM v povprečju postregli z nominalnimi rastmi čez 380%.

V tem trenutku je smiselna akumulacija pozicij znotraj t.i. “akumulacijskega območja” v pričakovanju naslednjega cikličnega vzpona na trgu plemenitih kovin.

V kolikor bi delnici zaključili dnevno trgovanje pod nivoji označenimi z “stop” je pozicije smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na še nižjih nivojih, označenih z zeleno barvo na grafu ali t.i. “akumulacijskem območju”.

Hecla Mining (HL) – Tedenski graf

HL 04042019

Fortuna Silver (FSM) – Tedenski graf


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v lasti nakupne opcije (call options) na FSM in HL.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.