Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje Livent Corporation (LTHM), ki se nahaja na nivojih, kjer razmerje med tveganjem in donosom postaja ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi dolgoročne vstopne strategije.

Delnica podjetja (LTHM) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, kar pomeni, da je smiselno prežati na bikovski svečni vzorec ali t.i. “dnevni bikovski obrat”, s katerim bi lahko dobili jasno definirano vrednost stop loss naročila ob vstopu v pozicijo.

Na trenutnih nivojih je že smiselna akumulacija pozicije, vendar pa v kolikor bi prišlo do dnevnega zaprtja tečaja pod 11,55$, je pozicijo smiselno zapustiti in prežati na naslednji svečni vzorec obrata, ki bi nam dal jasno definirano vrednost stop loss naročila.

Livent Corporation (LTHM) velja za enega izmed najbolj “čistih” in potencialno najhitreje rastočih podjetij na trgu litija, ki je nastalo z odcepitvijo od giganta FMC Corporation (FMC). Podjetje proizvaja in distribuira litijeve kemikalije za uporabo v baterijah, agro-kemikalijah, letalskih zlitinah, lubrikantih, farmacevtskih izdelkih, polimerih in drugih industrijskih aplikacijah.

Fundamentalno gledano gre za podjetje z 1,75  milijardno tržno kapitalizacijo in z izredno nizko zadolženostjo (dolg na kapital znaša le 7%). Tudi profitabilnost poslovnega modela podjetja je izredno visoka, operativna marža s katero podjetje deluje trenutno znaša kar 37%.

LTHM zagotovo velja za eno izmed najbolj zanimivih dolgoročnih naložb na trgu litija, vendar pa se je potrebno zavedati, da bi v primeru morebitnega ohlajanja ali recesije na globalnih trgih, delnica skoraj zagotovo sledila generalnim delniškim trgom, zato je ključnega pomena, da upoštevamo načela obvladovanja tveganj in v pozicijo ne vstopamo brez jasno definiranega stop loss naročila in velikosti pozicije.

Livent Corporation (LTHM) – Dnevni graf

lthm 03042018

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov, vendar ima namen vzpostaviti pozicijo.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.