Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje Pfizer Inc (PFE), ki se nahaja na nivojih, kjer razmerje med tveganjem in donosom postaja ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročne vstopne swing strategije.

Delnica podjetja (PFE) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, kar pomeni, da je smiselno prežati na bikovski svečni vzorec ali t.i. “dnevni bikovski obrat”, s katerim bi lahko dobili jasno definirano vrednost stop loss naročila ob vstopu v pozicijo.

Zadnji trgovalni dan (18. april 2019) mogoče že predstavlja obrat trenda z najnižjo doseženo vrednostjo pri 38,42$, vendar pa moramo biti pripravljeni, da bo ta vrednost ponovno prebita navzdol in biti zelo prilagodljivi pri vstopu v pozicijo.

V kolikor bi delnica zaključila dnevno trgovanje pod 38,42 $, je pozicijo smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral še na nižjih nivojih, označenih z zeleno barvo na grafu ali t.i. “akumulacijskem območju”.

Pfizer Inc (PFE) je trenutno drugo največje farmacevtsko podjetje po tržni kapitalizaciji (221 milijard $), takoj za podjetjem Johnson & Johnson (JNJ), katerega tržna kapitalizacija je trenutno okrog 370 milijard $.

Pfizer Inc (PFE) – Dnevni graf

PFE 22042019

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka v času objave tega prispevka nima v lasti omenjenih delnic ali ETF skladov.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.