Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetji Alibaba (BABA) in Tencent (700), ki se nahajata na nivojih, kjer razmerje med tveganjem in donosom postaja ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročne vstopne pozicijske ali swing strategije.

Delnica podjetja Alibaba (BABA) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, prvi dnevni bikovski obrat pa gre že zaslediti na dan 4. junija 2019, ki morda nakazuje na to, da bi najnižja točka korekcije lahko bila že dosežena pri vrednosti 147,95$.

Delnica podjetja Tencent (700) je prav tako ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju in v zadnjih desetih trgovalnih dneh izkazuje potencialno izgradnjo kratkoročnega dna (serija svečnih vzorcev “hammer” in “shooting star”), kar morda nakazuje na to, da bi najnižja točka korekcije lahko bila že dosežena pri vrednosti 316,8$.

V kolikor bi delnici zaključili dnevno trgovanje pod najnižjimi vrednostmi trenutne korekcije, je poziciji smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na še nižjih nivojih.

Ne glede na naše mnenje je seveda vedno potrebno upoštevati načela obvladovanja tveganj ali t.i. “RISK MANAGEMENTA” in določiti kakšno TVEGANJE prevzeti (velikost pozicije in stop loss). Ta odločitev je vedno na strani posameznika.

Alibaba Group Holding Limited – Dnevni grafLong BABA by jerryas on TradingView.com

Tencent Holdings Limited – Dnevni grafLONG TENCENT by jerryas on TradingView.com


DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka kupljene delnice BABA.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.