Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje Pan American Silver Corp. (PAAS), ki se nahaja na nivojih, kjer je razmerje med tveganjem in donosom ugodno za vzpostavitev kratkoročne vstopne swing strategije.

Delnica podjetja (PAAS) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, in se nahaja blizu pomembnega podpornega nivoja okrog 12$.

Včeraj smo na trgih rudarjev zlata in srebra (GDX in SIL) zasledili potencialne vzorce obrata trenda (formiranje bikovskih sveč na 50-dnevnem drsečem povprečju), kar bi lahko pomenilo, da rudarji plemenitih kovin gradijo kratkoročno dno, iz katerega lahko pričakujemo vsaj kratkoročni poskok, če ne nadaljevanje rastočega trenda, ki traja vse od septembra 2018.

Pan American Silver Corp. (PAAS) je trenutno eden izmed top treh proizvajalcev srebra glede na fundamentalne podatke. Je največji čisti proizvajalec srebra po dokazanih še neizkopanih rezervah srebra, operira z eno izmed najvišjih profitnih marž v svoji panogi in izplačuje 1% dividendo.

V kolikor bi delnica zaključila dnevno trgovanje pod 12,12$, je pozicijo smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko na še nižjih nivojih.

Ne glede na naše mnenje je seveda vedno potrebno upoštevati načela obvladovanja tveganj ali t.i. “RISK MANAGEMENTA” in določiti kakšno TVEGANJE prevzeti (velikost pozicije in stop loss). Ta odločitev je vedno na strani posameznika.

Pan American Silver Corp (PAAS) – Dnevni graf

paas 05032019

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v lasti nakupne opcije na PAAS.

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.