Na Optimtrader Watchlisti smo zasledili podjetje Newmont Goldcorp (NEM), trenutno največjega globalnega proizvajalca zlata, ki se nahaja na nivojih, kjer razmerje med tveganjem in donosom postaja ugodno za razmišljanje o vzpostavitvi kratkoročne vstopne swing strategije.

Delnica podjetja (NEM) je ekstremno razprodana tako na tedenskem kot na dnevnem nivoju, včeraj (07.05.2019) pa smo zasledili potencialni dnevni bikovski preobrat, ki morda nakazuje na to, da bi najnižja točka korekcije lahko bila že dosežena pri vrednosti 29,82$, vendar pa ni zagotovila, da pred obratom trenda ne bomo videli še nižjih nivojev, zato moramo slediti načelom obvladovanja tveganj in upoštevati t.i. stop loss naročila.

V kolikor bi delnica zaključila dnevno trgovanje pod 29,82 $, je pozicijo smiselno zapustiti in čakati na nov dnevni bikovski obrat, ki bi se lahko formiral na še nižjih nivojih.

Newmont Goldcorp (NEM) – Dnevni graf

nem 08052019

DISCLAIMER – OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Predložene informacije ne predstavljajo naložbenega priporočila ali pozivov k nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev in ne morejo nadomestiti strokovnega investicijskega nasveta. Vsaka naložba v delnice vključuje tveganja, ki lahko vodijo k popolni izgubi vloženega kapitala. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti vključuje višjo stopnjo tveganja in lahko povzroči izgube. Izvedeni finančni instrumenti niso primerna naložba za povprečno neprofesionalno stranko. Vsaka odločitev o nakupu ali prodaji določenega vrednostnega / finančnega instrumenta mora temeljiti na ustreznih, nepristranskih informacijah in po potrebi po posvetovanju s strokovnim investicijskim svetovalcem. CM-Equity ne zagotavlja takega investicijskega svetovanja. CM-Equity ni mogel preveriti predpostavk, ki so podlaga za predložene informacije in napovedi, ker niso znane. CM-Equity ne zagotavlja, da se bodo pojavili navedeni prihodki, dobički ali druge napovedi ali da bodo doseženi navedeni cilji. Če so posredovane informacije izjave usmerjene v prihodnost, zlasti glede cenovnega razvoja trgov ali vrednostnih papirjev, se štejejo za napovedi, katerih pojav ni znan. POMEMBNO: Pretekla donosnost finančnih instrumentov ni pokazatelj donosnosti v prihodnosti. Družba CM-Equity AG in osebe ali družbe, povezane z njim, imajo lahko delnice navedenih družb ali kupujejo in prodajajo pozicije v vsakodnevnih poslih, pri čemer lahko pride do morebitnega navzkrižja interesov. CM-Equity je sprejel nekatere previdnostne ukrepe za zmanjšanje takšnih konfliktov. V okviru tega je bilo podano podrobno delovno navodilo za takšne transakcije. Vendar konflikta med osebnimi interesi in interesi vlagateljev ni mogoče izključiti.

CM-Equity ni odgovoren za poseganje v delovanje spletne strani, prav tako ne zagotavlja točnosti in popolnosti objavljenih informacij in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

Razkritja:
Avtor prispevka ima v času objave tega prispevka v portfelju nakupne opcije na NEM (NEM JUL 19 30 CALL) .

Avtor prispevka in družba CM-Equity AG nista prejela nobenega nadomestila za objavo tega prispevka.