ETF-ji

Z ETF-ji lahko trgujete na 28-ih borzah v 14-ih državah na enak način kot z delnicami. Prednost tovrstnega finančnega instrumenta je, da vlagate v košarice delnic ob bistveno nižjih stroških kot pri običajnih vzajemnih skladih.

  • Nizki stroški trgovanja
  • Geografska, panožna in indeksna razpršitev
  • Možnost trgovanja z vzvodom preko CFD-jev in opcij
  • Izkoriščate jih lahko tudi za inverzno gibanje tečajev na trgu