Imprint

CM-Equity AG
Kaufingerstrasse 20, 80331 Munich, Germany

Izvršni odbor:
Michael Kott (CEO), Jens Brunke

Predsednik Nadzornega odbora:
Sebastian Schütz

Glavni partner: CM-Equity AG
Družba registrirana pri: Krajevno sodišče v München (Local Court München)
Številka registracija družbe: HRB 143533

Identifikacijska številka za DDV po členu § 27 a VAT Tax Act: DE222792820
Odgovorna oseba po členu § 55 RStV: Rainer Günther

Pristojni organi nadzora

Kot regulirana institucija razpolagamo z licenco za opravljanje finančno-storitvenih dejavnosti v Nemčiji (licenca po §15. členu, Zakoda o finančnih institucijah z vrednostnimi papirji – §15 Wertpapierinstitutsgesetz(WpIG) za investicijsko svetovanje, investicijsko posredovanje, sklepanje poslov, upravljanje premoženja, trgovanje za lastni račun) in smo pod nadzorom Zveznega organa za finančni nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)).

Zvezni organ za finančni nadzor (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin))

Graurheindorferstraße 108, 53117 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 4108-0
Fax: +49 (0) 228 4108-1550
naslov el. Pošte: Poststelle@bafin.de

spletna stran: www.bafin.de

Registrirana pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev Slovenije za opravljanje investicijskih storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti na območju Republike Slovenije v skladu z Direktivo 2004/39/ES (MiFID).

Informacija o tveganju

Investicije, predstavljene na tej strani, niso avtorizirane za distribucijo v vseh državah sveta.

Osebe brez potrebnih pooblastil ne smejo sklepati nobenih trgovalih ponudb ali objaviti kakršnakoli povabila za trgovalne ponudbe, ki bi bila povezana z objavljenimi informacijami na naših spletnih straneh.

Informacije prav tako niso namenjene osebam, katerim trgovalne ponudbe ne moremo oblikovati na pravni podlagi.

Posredovana informacija ne predstavlja priporočila za naložbo ali nagovor k nakupu ali prodaji katerihkoli vrednostnih papirjev in ne nadomesti naložbenega svetovanja za to usposobljene osebe.

Kljub temeljitim raziskavam, družba CM-Equity AG ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij.

Če posredovane informacije vključujejo napovedne, še posebej napovedne izjave v povezavi z razvojem cen na trgu vrednostnih papirjev, so takšne izjave le napovedi.

Družba ne odgovarja stranki v primeru odškodninskih zahtevkov za morebitno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala z uporabo ali napačno uporabo objavljenih informacij, ali za primer uporabe napačnih in nepopolnih informacij, razen v primerih njenega namernega (naklepnega) ravnanja ali velike malomarnosti pri izvrševanju storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, pri čemer se ravnanje družbe presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka.

Pri opravljanju storitev družbe CM-Equity AG in njenih posrednikov in povezanih družb z dnevnimi operacijami dolgih in kratkih pozicij ter s trgovanjem delnic navedenih podjetij, lahko pride do nasprotij interesov.

Menjalne terminske pogodbe in izvedeni finančni instrumenti (derivati) predstavljajo tveganje, ki lahko povzroči celotne izgube vloženega kapitala. Ne glede na pozitivne rezultate dosežene v preteklosti in ne glede na skrbnost odgovornega osebja za trgovanje, negativni rezultati niso izključeni.

Vsaka naložba, v kategorije navedene pred tem, imajo visoko stopnjo tveganja ter se izberejo le v cilju po razpršenosti premoženja in za majhen delež investitorjevega premoženja. Pretekli donosi niso garancija za prihodnje donose. Menjalne transakcije, še posebej transakcije z derivati, imajo visoko stopnjo tveganja.

Omejitev odgovornosti

Kot spletni ponudnik po zakonu § 7 Telemedia Act (TMG), družba -Equity AG smo odgovorni za »lastne vsebine«. Družba redno spremlja in dopolnjuje informacije na spletnih straneh. Vendar ne izključujemo, da se objavljene informacije spremenijo ali postanejo kako drugače napačne med časom objave. Družba tako ne prevzema odgovornosti in ne nudi garancije za točnost, aktualnost ali kvaliteto objavljenih informacij na spletnih straneh.

Enako velja tudi za povezave na spletne strani drugih ponudnikov (zunanje povezave) in njihove vsebine, ki služijo kot dopolnitve spletnim vsebinam družbe CM-Equity AG (§ 8 TMG ).

Krajšanje takšnih povezav ne izhaja iz naslova povečevanja konkurenčnosti temveč so kot takšne že oblikovane. CM-Equity AG ne prevzema odgovornosti za vsebine spletnih strani, ki so dosegljive preko takšnih povezav. Prav tako CM-Equity AG nima vpliva na vsebino povezanih spletnih strani in tako ne prevzema odgovornosti za vsebine iz zunanjih povezav. CM-Equity AG ne vpliva na prenos podatkov, na izbor naslovnika informacij ali izbiro in spremembo posredovanih podatkov. Dodatno, zaradi virov povezav in metodologije invokacije, družba ne izvaja avtomatskega začasnega hranjenja zunanjih povezav in njihovih vsebin. Odgovornost za vsebino zunanjih povezav je izključno na ponudnikih teh spletnih strani.

Obveznosti, garancija:

Vse ponudbe so nezavezujoče in brez garancije. CM-Equity AG si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve ali do izbrisa delov spletne strani ali ponudbe v celoti.