O nama

O kompaniji

CM-Equity AG je njemačka financijska kompanija sa sjedištem u Munchenu, specijalizirana za upravljanje financijskom imovinom, trgovanje financijskim instrumentima i korporativne financije.

Kompanija je osnovana 2002. godine i zapošljava najbolje stručnjake na području tržišta kapitala i upravljanja imovinom. Nudimo privatnim investitorima priliku da ulože svoj kapital gdje ulažemo i vlastiti kapital.

CM-Equity AG je licenciran za pružanje financijskih usluga u Europskoj uniji i reguliran od strane njemačkog nadzornog organa za tržište vrijednosnih papira BaFin. Upravljamo najsuvremenijom tehnologijom, najvišim sigurnosnim standardima i usmjeravamo se na upravljanje rizikom u najvećoj mogućoj mjeri.

Licence

OptimTrader je trgovačka platforma, koju zastupa poduzeće CM-Equity AG. CM-Equity AG je licenciran za pružanje financijskih usluga u Europskoj uniji i reguliran od strane njemačkog nadzornog organa za tržište vrijednosnih papira BaFin. Registraciju možete provjeriti ovdje.

CM-Equity ima licencu za pružanje investicijskih i brokerskih poslova na financijskim tržištima, kako sa osnovnim tako i sa izvedenim financijskim instrumentima.

CM-Equity je također nostrificiran od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) za pružanje investicijskih usluga u Hrvatskoj. Sve dozvole za pružanje usluga u skladu s Direktivama EU možete provjeriti ovdje.

Ekipa

Ivan Stojanović

Head of Croatian market

Alen Horvat

Key Account Manager

Tijelo za registraciju

CM-Equity AG registriran je kod Okružnog suda u Münchenu pod matičnim brojem HRB 143533
Izvršni direktor: Michael Kott
Predsjednik Nadzornog odbora: Sebastian Schütz

Podaci matične tvrtke

CM Equity AG

Kaufingerstraße 20
80331 München
Njemačka