Pravne napomene i informacije o riziku

Uvjeti korištenja:

Ulaganja predstavljena na ovoj stranici nisu autorizirana za distribuciju u svim državama svijeta.

Informacije također nisu namijenjene osobama, kojima ponude za trgovanje ne možemo oblikovati na pravnoj osnovi.

Osobe bez potrebnih ovlaštenja ne smiju objavljivati niti ugovarati bilo kakve ponude za trgovanje koje bi bile povezane s objavljenim informacijama na našim internet stranicama.

Navedene informacije neće se smatrati prenijetima onim osobama koje nemaju zakonsko pravo na takvu ponudu.

 

Izjava o odricanju odgovornosti:

Posredovana informacija ne predstavlja preporuku za ulaganje ili savjet za kupnju vrijednosnih papira i nije zamjena za investicijsko savjetovanje za to kvalificirane osobe.

Unatoč opsežnom istraživanju, društvo CM-Equity AG ne preuzima odgovornost za sadržaj, aktualnost, pravilnost, potpunost ili kvalitetu posredovanih informacija. Ako posredovane informacije sadrže predviđanja, odnosno izjave u vezi s budućim kretanjem cijena na tržištu vrijednosnih papira, takve izjave su samo predviđanja.

Društvo ne odgovara klijentu u primjeru zahtjeva za povrat potencijalne materijalne ili nematerijalne štete, koja bi bi nastala upotrebom ili zloupotrebom objavljenih informacija ili u primjeru upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija, osim u primjeru njegovog namjernog ravnanja ili velike nepažnje prilikom izvršavanja usluga u vezi s financijskim instrumentima, prilikom čega se ravnanje društva presuđuje po standardu skrbništva dobrog gospodarstvenika.

Prilikom obavljanja usluga društva CM-Equity AG, njegovih posrednika i povezanih društava s dnevnim operacijama dugih i kratkih pozicija, te trgovanjem dionicama navedenih poduzeća, može doći do sukoba interesa.

Terminski ugovori i izvedeni financijski instrumenti (derivati) predstavljaju rizik, koji može prouzročiti potpuni gubitak kapitala.

Bez obzira na pozitivne rezultate ostvarene u prošlosti i izvrsne marljivosti trgovaca kod skrbništva odgovornih osoba za trgovanje, negativni rezultati nisu isključeni.

Svako ulaganje u navedene kategorije ima visok stupanje rizika i koristi se samo s ciljem disperzije imovine, kao mali udio u ukupnoj imovini investitora.

Rezultati u prošlosti nisu garancija za buduće prinose. Ulaganja u financijske instrumente, naročito transakcije derivatima, imaju visok stupanj rizika te mogu dovesti do potpunog gubitka kapitala.

 

Izjava o odricanju odgovornosti za sadržaj na web stranici:

Kao online pružatelj po zakonu #7 Telemedia Act (TMG), društvo CM-Equity AG je odgovorno za ”vlastiti sadržaj” koji je dostupan na web stranici.

Društvo redovno prati i dopunjuje informacije koje nudi na svojim internet stranicama.

Međutim, ne isključujemo da se objavljene informacije mogu promjeniti ili postati netočne na neki drugi način u razdoblju objave.

Društvo također tako ne preuzima odgovornost i ne nudi garanciju za točnost, aktualnost ili kvalitetu objavljenih informacija na internet stranicama.

Društvo nije odgovorno za štetu ili gubitak koji proizlazi iz korištenja informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Isto vrijedi i za poveznice na internet stranice drugih ponuđača (vanjske poveznice) i njihove sadržaje, koji služe kao dopune online sadržaju društva CM-Equity AG (#8 TMG).

Skraćivanje takvih poveznica ne proizlazi iz naslova povećanja konkurentnosti, već su kao takve posebno označene.

CM-Equity AG ne preuzima odgovornost za sadržaj internet stranica na koje se pristupa putem tih poveznica.

Također CM-Equity AG nema utjecaja na sadržaj povezanih internet stranica i ne preuzima odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica.

CM-Equity AG ne utječe na prijenos podataka, na izbor naslovnika informacija ili izbor i promjenu posredovanih podataka. Dodatno, zbog izvora poveznica i metodologije, društvo ne obavlja automatsko privremeno skladištenje vanjskih podataka i njihovih sadržaja. Odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica je isključivo na pružateljima ovih internet stranica.

 

Razno:

Sve ponude su neobvezujuće i bez garancije. CM-Equity zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova internet stranice ili ponude u cjelini.

Korištenje web stranice tvrtke CM-Equity AG uređeno je odredbama njemačkog zakona. Svaki nesporazum koja proizlazi iz korištenja web stranice podnosi se nadležnom sudu u Münchenu.

Ako neka odredba ove izjave ili njezina dijela bude ili postane nezakonita, ništavna ili neprovediva sukladno odredbama postojećeg zakona, ostali dijelovi ove izjave neće utjecati na njihovu pravnu učinkovitost, valjanost i provedivost u skladu s primjenjivim pravnim okvirom.